• Τύπος: EU Solidarity Corps
  • Πού; Agrigento, Ιταλία
  • Ποιοι; 1 άτομο 18-30 ετών
  • Πότε; Οκτώβριος 2021-Μάιος 2022
  • Γλώσσα εργασίας: Αγγλικά
  • Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 12/07/2021

Στο πρόγραμμα θα συμμετέχουν εθελοντές από την Ελλάδα και την Αλβανία και αυτοί θα εργαστούν στο διαπολιτισμικό εκπαιδευτικό κέντρο νέων “Alveare”.  Στα πλαίσια του προγράμματος θα συμμετάσχουν στο “Locanda di Maria”, ένα πρόγραμμα κοινωνικής καντίνας. Εκεί, εθελοντές, νέοι άνθρωποι και κοινωνικά αποκλεισμένα άτομα συνεργάζονται για την δημιουργία μιας νέας κουλτούρας γύρω από το φαγητό και την επαναχρησιμοποίηση αλλά και για την προώθηση της κοινωνικής συμπερίληψης και της διεθνούς αλληλεγγύης. Παράλληλα, οι εθελοντές θα υποστηρίξουν το τμήμα Νέων του κέντρου, για το οποίο θα συμμετέχουν σε συναντήσεις όπου θα προωθούν Ευρωπαϊκές ευκαιρίες και θα ετοιμάζουν workshops και δραστηριότητες για τον επαγγελματικό προσανατολισμό και την ανάπτυξη των δεξιοτήτων των νέων.


Καλύπτονται : 100% διαμονή και διατροφή καθ’όλη την διάρκεια του προγράμματος, μαθήματα γλώσσας (είτε ψηφιακά είτε δια ζώσης), ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, μηνιαίο χρηματικό ποσό για κάλυψη προσωπικών αναγκών και επιστρέφεται το 100% των εισιτηρίων μέχρι το ύψος των 275  ευρώ, στα πλαίσια των ευρωπαϊκών προγραμμάτων European Solidarity Corps.


Share