• Τύπος: EU Solidarity Corps
  • Πού; Illora, Ισπανία
  • Ποιοι; 2 άτομα 18-30 ετών
  • Πότε; 15/07-08/08/2021
  • Γλώσσα εργασίας: Αγγλικά
  • Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 13/6/2021

Στο πρόγραμμα θα δημιουργηθεί μια ομάδα με εθελοντές από 6 χώρες (Βουλγαρία, Λιθουανία, Ουκρανία,  Ουγγαρία , Ρουμανία και Ελλάδα).  Οι εθελοντές θα συμμετέχουν σε δραστηριότητες με την τοπική κοινότητα (παιχνίδια, δραστηριότητες για παιδιά, προώθηση των δραστηριοτήτων κά) και στην διοργάνωση παραδοσιακών φεστιβάλ. Παράλληλα, θα κληθούν να παρουσιάσουν την παράδοση της χώρας τους μέσω της τέχνης (τραγούδια, χοροί κλπ).


Στόχοι:

-Η προώθηση της ενεργούς συμμετοχής και της νεανικής κινητικότητας.

-Η ενδυνάμωση της αμοιβαίας κατανόησης μεταξύ νέων ανθρώπων από διαφορετικά περιβάλλοντα.

-Η επαφή με άτομα από διαφορετικές κουλτούρες για την καλύτερη κατανόηση της Ευρωπαϊκής ταυτότητας.

-Η δημιουργία μιας εμπειρίας διαπολιτισμικής μάθησης.

 

Καλύπτονται : 100% διαμονή και διατροφή καθ’όλη την διάρκεια του προγράμματος, μαθήματα γλώσσας (είτε ψηφιακά είτε δια ζώσης), ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, μηνιαίο χρηματικό ποσό για κάλυψη προσωπικών αναγκών και επιστρέφεται το 100% των εισιτηρίων μέχρι το ύψος των 360 ευρώ, στα πλαίσια των ευρωπαϊκών προγραμμάτων European Solidarity Corps.


Share