• Τύπος: EU Solidarity Corps
  • Πού; Maarja, Εσθονία
  • Ποιοι; 1 άτομο 18-30 ετών
  • Πότε; Ιούλιος 2021 – Σεπτέμβριος 2021
  • Γλώσσα εργασίας: Αγγλικά
  • Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 18/6/2021

Στόχος του προγράμματος είναι η ενίσχυση της αλληλεγγύης στους νέους, ιδιαίτερα προς άτομα με λιγότερες ευκαιρίες. Θα προσπαθήσει να ενδυναμώσει τον διάλογο μεταξύ ατόμων σε διαφορετικές φάσεις ζωής, να ενισχύσει την αμοιβαία κατανόηση, την συνεργασία και την αλληλεγγύη.


Το Maarja Village είναι ένα κέντρο που υποστηρίζει άτομα με μαθησιακές δυσκολίες. Εκεί, οι εθελοντές θα υποστηρίζουν τους κατοίκους του κέντρου στις καθημερινές τους δραστηριότητες, θα διοργανώσουν δραστηριότητες και workshops για αυτούς (ανάλογα με τα ενδιαφέροντα των εθελοντών), θα συμμετέχουν σε δραστηριότητες κέντρων νέων και σχολείων της περιοχής και θα έρθουν σε επαφή με την κουλτούρα της Εσθονίας.


Καλύπτονται : 100% διαμονή και διατροφή καθ’όλη την διάρκεια του προγράμματος, μαθήματα γλώσσας (είτε ψηφιακά είτε δια ζώσης), ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, μηνιαίο χρηματικό ποσό για κάλυψη προσωπικών αναγκών και επιστρέφεται το 100% των εισιτηρίων μέχρι το ύψος των 360  ευρώ, στα πλαίσια των ευρωπαϊκών προγραμμάτων European Solidarity Corps.


Share