• Τύπος: EU Solidarity Corps
  • Πού; Almeria, Ισπανία
  • Ποιοι; 1 άτομο 18-30 ετών
  • Πότε; Φεβρουάριος 2022
  • Γλώσσα εργασίας: Αγγλικά

Στο συγκεκριμένο πρόγραμμα οι εθελοντές θα υποστηρίξουν τις δράσεις και τις δραστηριότητες του οργανισμού FAAM που ασχολείται με άτομα με αναπηρίες. Ενδεικτικά, κάποιες από τις δραστηριότητες των εθελοντών θα είναι:

– Η υποστήριξη του προσωπικού του οργανισμού και των κέντρων φροντίδας ηλικιωμένων και αναπήρων ως προς διάφορες δραστηριότητες απασχόλησης – για παράδειγμα ζωγραφική, μουσική, κατασκευές κά.
– Η υποστήριξη των μετακινήσεων των ατόμων με αναπηρία από και προς το κέντρο και διάφορες τοποθεσίες, φροντίζοντας για την ασφάλεια και την άνεσή τους.
– Η υποστήριξη καλοκαιρινών camps και δραστηριοτήτων για άτομα με αναπηρία.


Καλύπτονται: 100% διαμονή και διατροφή καθ’όλη την διάρκεια του προγράμματος, μαθήματα γλώσσας (είτε ψηφιακά είτε δια ζώσης), ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, μηνιαίο χρηματικό ποσό για κάλυψη προσωπικών αναγκών και επιστρέφεται το 100% των εισιτηρίων μέχρι το ύψος των 360 ευρώ, στα πλαίσια των ευρωπαϊκών προγραμμάτων European Solidarity Corps.


Share