• Τύπος: Erasmus+ Youth Exchanges
  • Πού; Poronin, Πολωνία
  • Ποιοι; 9 νέοι-νέες 18-30 ετών και 1 αρχηγός ομάδας ανεξαρτήτου ορίου ηλικίας
  • Πότε; 20/07/2019-29/07/2019
  • Γλώσσα εργασίας: Αγγλικά

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα έχει ως βασικό θέμα τις ευκαιρίες ευρωπαϊκής κινητικότητας των νέων και την ενδυνάμωση των νέων. 


Bασικοί στόχοι της ανταλλαγής αποτελούν:
– η προώθηση του προγράμματος Erasmus+
-η ενεργοποίηση των νέων στην τοπική τους κινητικότητα και σε οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών/ΜΚΟ
-η δημιουργία ενός επαγγελματικού βίντεο που θα προωθεί τις ευκαιρίες που προσφέρει το πρόγραμμα Erasmus+.

Μέσα από βιωματικές δραστηριότητες, οι νέοι/εες θα αλληλεπιδράσουν, αναπτύσσοντας δεξιότητες και γνώσεις σε ένα πλαίσιο διαπολιτισμικού διαλόγου. Tέλος, οι συμμετέχοντες/ουσες θα έχουν την ευκαιρία να επισκεφθούν την περιοχή του Zakopane.


Καλύπτονται : 100% διαμονή και διατροφή καθ’ όλη την διάρκεια του προγράμματος και επιστρέφεται το 100% των εισιτηρίων, μέχρι το ύψος των 275 ευρώ, στα πλαίσια των ευρωπαϊκών προγραμμάτων Erasmus+.

Στους συμμετέχοντες μετά το τέλος του προγράμματος, θα δοθεί το πιστοποιητικό Youthpass που είναι αναγνωρισμένο σε όλη την Ε.Ε.


Καλή επιτυχία!!!!


Share