• Τύπος: EU Solidarity Corps
  • Πού; Tarragona, Ισπανία
  • Ποιοι; 2 άτομα 18-30 ετών
  • Πότε; Σεπτέμβριος – Νοέμβριος 2021
  • Γλώσσα εργασίας: Αγγλικά
  • Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 26/07/2021

Για το συγκεκριμένο πρόγραμμα θα συσταθεί μια ομάδα εθελοντών από την Ευρώπη, η οποία θα απασχοληθεί στον οργανισμό Globers. Το πρόγραμμα εστιάζει τόσο στην απασχόληση της ομάδας στις δραστηριότητες του οργανισμού όσο και στη δημιουργία μιας βιώσιμης προσωρινής οικο-κοινότητας μεταξύ των εθελοντών.

Ενδεικτικά, οι εθελοντές θα εμπλακούν σε δράσεις και δραστηριότητες:
– για τη βελτίωση του τόπου (πχ οικο-κατασκευές, κηπουρική, άνοιγμα μονοπατιών, ξύλινες κατασκευές κά).
– για τη φιλοξενία ομάδων και τη διεξαγωγή δραστηριοτήτων και workshops.
– για την επαφή με την τοπική κοινότητα, χτίζοντας συνεργασίες με τοπικούς φορείς.
– για τη δημιουργία αντικτύπου μέσω της δημιουργίας υλικού (ψηφιακού ή μη), σύμφωνα με τα ενδιαφέροντά τους.


Καλύπτονται : 100% διαμονή και διατροφή καθ’όλη την διάρκεια του προγράμματος, μαθήματα γλώσσας (είτε ψηφιακά είτε δια ζώσης), ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, μηνιαίο χρηματικό ποσό για κάλυψη προσωπικών αναγκών και επιστρέφεται το 100% των εισιτηρίων μέχρι το ύψος των 360 ευρώ, στα πλαίσια των ευρωπαϊκών προγραμμάτων European Solidarity Corps.


Share