• Τύπος: EU Solidarity Corps
  • Πού; Ferrol, Galicia Ισπανία
  • Ποιοι; 3 άτομα 18-30 ετών
  • Πότε; 2 εβδομάδες 22/8- 7/9/2021
  • Γλώσσα εργασίας: Αγγλικά
  • Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 25/7

Youth for Environmental Activities and Help (YEAH) είναι μια δράση “Volunteering Team in High Priority Areas” που χρηματοδοτείται από το European Solidarity Corps programme. Το πρόγραμμα εστιάζει στην προστασία του περιβάλλοντος και στην ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινωνίας γύρω από το συγκεκριμένο ζήτημα. Το πρόγραμμα χωρίζεται σε 4 φάσεις οι οποίες έχουν ξεκινήσει από τον Ιούλιο και θα διαρκέσουν ως τον Σεπτέμβρη. Σε αυτή την 4η φάση του προγράμματος οι συμμετέχοντες θα κληθούν να δημιουργήσουν μια δημιουργική έκθεση όπου θα προωθούν τα αποτελέσματα των 4 κινητικοτήτων και θα έρθουν σε επαφη με νέους και νέες από άλλες χώρες.


Καλύπτονται : 100% διαμονή και διατροφή καθ’όλη την διάρκεια του προγράμματος, μαθήματα γλώσσας (είτε ψηφιακά είτε δια ζώσης), ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, μηνιαίο χρηματικό ποσό για κάλυψη προσωπικών αναγκών και επιστρέφεται το 100% των εισιτηρίων μέχρι το ύψος των 360 ευρώ, στα πλαίσια των ευρωπαϊκών προγραμμάτων European Solidarity Corps


Share