• Τύπος: EU Solidarity Corps
  • Πού; Milicz, Πολωνία
  • Ποιοι; 2 άτομα 18-30 ετών
  • Πότε; Σεπτέμβριος 2021 – Σεπτέμβριος 2022
  • Γλώσσα εργασίας: Αγγλικά

Στο πρόγραμμα θα συμμετέχουν 10 εθελοντές από χώρες της Ευρώπης οι οποίοι θα εργάζονται εθελοντικά σε δημοτικά σχολεία της περιοχής. Οι εθελοντές θα βοηθούν τα παιδιά και τους καθηγητές με την εκμάθηση ξένων γλωσσών, θα υποστηρίζουν τους μαθητές κατά την εκπαιδευτική διαδικασία για την επίτευξη των στόχων τους, την παρακίνησή τους και την βελτίωση των δεξιοτήτων τους, θα συνεργάζονται με τους εκπαιδευτικούς για την εφαρμοφή νέων διδακτικών μεθοδολογιών και θα ευαισθητοποιήσουν την τοπική κοινωνία ως προς την ανοιχτότητα και την επαφή της με διαφορετικές κουλτούρες.

Κατά τη διάρκεια του προγράμματος, οι εθελοντές θα αποκτήσουν εμπειρία στην εργασία με παιδιά, θα εξοικειωθούν με το πολωνικό εκπαιδευτικό σύστημα και με εκπαιδευτικές μεθόδους, θα βελτιώσουν δεξιότητες που σχετίζονται με τη διαχείριση χρόνου, τη δημιουργία και εφαρμογή δραστηριοτήτων, την παρουσίαση, τη χρήση μέσων κοινωνικής δικτύωσης, την προετοιμασία μαθημάτων κά. Ακόμη, οι εθελοντές θα μάθουν να συνεργάζονται με άτομα από διαφορετικά πολιτισμικά περιβάλλοντα και θα δημιουργήσουν το προσωπικό τους αρχείο με εκπαιδευτικές δραστηριότητες που θα μπορούν να εφαρμόζουν και μετά το πέρας του προγράμματος.

 

Καλύπτονται : 100% διαμονή και διατροφή καθ’όλη την διάρκεια του προγράμματος, μαθήματα γλώσσας (είτε ψηφιακά είτε δια ζώσης), ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, μηνιαίο χρηματικό ποσό για κάλυψη προσωπικών αναγκών και επιστρέφεται το 100% των εισιτηρίων μέχρι το ύψος των 275 ευρώ, στα πλαίσια των ευρωπαϊκών προγραμμάτων European Solidarity Corps.


Share