• Τύπος: EU Solidarity Corps
  • Πού; Bremen, Γερμανία
  • Ποιοι; 1 άτομα 18-30 ετών
  • Πότε; Οκτώβριος 2021 – Σεπτέμβριος 2022
  • Γλώσσα εργασίας: Αγγλικά

Σου αρέσει να δουλεύεις με άλλους ανθρώπους; Θέλεις να ζήσεις μια εθελοντική εμπειρία για ένα χρόνο στην Βρέμη;

 

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα αναζητά νέα άτομα για εθελοντισμό στο κέντρο Friedehorst! Το Friedehorst είναι ένας οργανισμός που παρέχει υποστήριξη και δημιουργική απασχόληση σε παιδιά και ενήλικες της Βρέμης.

 

Το άτομο που θα επιλεγεί, θα εμπλακεί σε δραστηριότητες όπως:
– Εργασία με άλλα άτομα (παιδιά, νέους, ενήλικες, άτομα με αναπηρίες κά).
– Δημιουργία και εφαρμογή δραστηριοτήτων (παιχνιδιών, workshops κλπ) για παιδιά και ενήλικες.
– Υποστήριξη του κέντρου Friedehorst κατά τη διοργάνωση εκδηλώσεων.
– Προγραμματισμός και πραγματοποίηση εκδηλώσεων για τους πολίτες της Βρέμης.

 

Στο πρόγραμμα θα συμμετέχουν άτομα από διάφορες χώρες της Ευρώπης, τα οποία θα κληθούν να συνεργαστούν για πολλές από τις δραστηριότητες που θα κάνουν. Έτσι, η συγκεκριμένη εμπειρία θα βοηθήσει το άτομο που θα επιλεγεί να αναπτύξει ή να βελτιώσει δεξιότητες όπως η εργασία σε ομάδα, η διαπολιτισμική συνεργασία, η διαχείριση χρόνου, ο προγραμματισμός, η οργάνωση εκδηλώσεων, η επικοινωνία.

 

Καλύπτονται : 100% διαμονή και διατροφή καθ’όλη την διάρκεια του προγράμματος, μαθήματα γλώσσας (είτε ψηφιακά είτε δια ζώσης), ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, μηνιαίο χρηματικό ποσό για κάλυψη προσωπικών αναγκών και επιστρέφεται το 100% των εισιτηρίων μέχρι το ύψος των 275 ευρώ, στα πλαίσια των ευρωπαϊκών προγραμμάτων European Solidarity Corps.


Share