• Τύπος: EU Solidarity Corps
  • Πού; Wola, Πολωνία
  • Ποιοι; 1 άτομο 18-30 ετών
  • Πότε; 15/11/2021 μέχρι 14/11/2022
  • Γλώσσα εργασίας: Αγγλικά

Συμμετέχοντας στο πρόγραμμα, θα έρθεις σε επαφή με την πολωνική κουλτούρα, θα κληθείς να συνεργαστείς με άτομα από διάφορες χώρες και θα συμμετέχεις στις δραστηριότητες του οργανισμού. Οι κύριες δραστηριότητες στις οποίες θα εμπλακείς είναι:

– Δημιουργία και προετοιμασία εργαστηρίου επιχειρηματικότητας, το οποίο ενδεικτικά θα περιέχει σεμινάρια σχετικά με την συγγραφή βιογραφικού σημειώματος και motivational letters, τη γλώσσα του σώματος, την αποτελεσματική επικοινωνία, τις διαπραγματεύσεις κατά την αναζήτηση εργασίας κά.

– Προώθηση εθελοντισμού: δημιουργία υλικού και δράσεων για προώθηση του εθελοντισμού στους νέους της τοπικής κοινωνίας, προώθηση διαθέσιμων προγραμμάτων και υποστήριξη στην αναζήτηση εθελοντών.

– Προώθηση επιχειρηματικότητας: προετοιμασία εργαστηρίων για παιδιά σχετικά με διαφορετικά επαγγέλματα, ανάπτυξη δεξιοτήτων, βασικές γνώσεις οικονομικών.

– Δημιουργία και διενέργεια εργαστηρίων αγγλικών και ελληνικών σε νέους της τοπικής κοινωνίας.

– Υποστήριξη εργασιών γραφείου (διαχείριση μέσων κοινωνικής δικτύωσης, επεξεργασία φωτογραφιών και βίντεο, αρχειοθέτηση εγγράφων κά)

– Προώθηση του προγράμματος European Solidarity Corps, εκπαιδευτικών και εθελοντικών ευκαιριών.

 

Κατά τη διάρκεια της εμπειρίας σου θα έχεθς την απαραίτητη καθοδήγηση και υποστήριξη από τον τοπικό οργανισμό ως προς την προετοιμασία σου, την εκμάθηση νέων εργαλείων και μεθοδολογιών, την ανάπτυξη και εφαρμογή των προσωπικών σου ιδεών, την προσαρμογή και ενσωμάτωσή σου στην τοπική κοινωνία κλπ.


Καλύπτονται : 100% διαμονή και διατροφή καθ’όλη την διάρκεια του προγράμματος, μαθήματα γλώσσας (είτε ψηφιακά είτε δια ζώσης), ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, μηνιαίο χρηματικό ποσό για κάλυψη προσωπικών αναγκών και επιστρέφεται το 100% των εισιτηρίων μέχρι το ποσό που ορίζεται από την ευρωπαική επιτροπή, στα πλαίσια των ευρωπαϊκών προγραμμάτων European Solidarity Corps.


Share