• Τύπος: EU Solidarity Corps
  • Πού; Βρέμη, Γερμανία
  • Ποιοι; 1 άτομο 18-30 ετών
  • Πότε; 03/01 – 30/09/2022
  • Γλώσσα εργασίας: Αγγλικά
  • Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 10/10/2021

Tο συγκεκριμένο πρόγραμμα αναζητά άτομα για τη διαχείριση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης του οργανισμού NaturKultur. Η ευκαιρία αυτή θα σου δώσει την ευκαιρία να αναπτύξεις τις δεξιότητές σου τόσο σχετικά με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης όσο και σχετικά με την εργασία με νέους.


Αν θέλεις να αποκτήσεις εμπειρία, να ζησεις για 9 μήνες στη Γερμανία και να είσαι μέρος μιας πολυπολιτισμικής ομάδας, αυτή η ευκαιρία είναι για εσένα!

 

Συγκεκριμένα, οι ενδεικτικές δραστηριότητες του προγράμματος, είναι:

-Δημιουργία περιεχομένου (ενδιαφέρουσες αναρτήσεις, vlogs, φωτογραφίες και βίντεο) σχετικά με τα προγράμματα του οργανισμού, προκειμένου να προβληθεί το περιεχόμενο και η αξία τους.

-Συγγραφή άρθρων και ιστοριών στην ιστοσελίδα του NaturKultur

-Δημιουργία newsletter και αποστολή του στου εγγεγραμμένους χρήστες του NaturKultur.

-Διαχείριση της σελίδας στο Facebook και του λογαριασμού στο Instagram του NaturKultur καθώς και του λογαριασμού Instagram “Volunteers of Bremen”.

-Ανάπτυξη της κινητικότητας και της προβολής του καναλιού YouTube του οργανισμού.

-Δημιουργία πλάνου για την αύξηση της ορατότητας του οργανισμού στην πόλη της Βρέμης.

-Δημιουργία βάσης δεδομένων σχετικά με τα τοπικά μέσα ενημέρωσης (εφημερίδες, ραδιοφωνικοί σταθμοί κλπ) και σύναψη συνεργασιών μαζί τους για την μεγαλύτερη προβολή του οργανισμού.

-Υποστήριξη στην ανάπτυξη και εφαρμογή νέων προγραμμάτων

-Εφαρμογή προσωπικών ιδεών και δραστηριοτήτων, σύμφωνα με τα ενδιαφέροντα και τις δυνατότητές σου.


Καλύπτονται : 100% διαμονή και διατροφή καθ’όλη την διάρκεια του προγράμματος, μαθήματα γλώσσας, ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, μηνιαίο χρηματικό ποσό για κάλυψη προσωπικών αναγκών και επιστρέφεται το 100% των εισιτηρίων, μέχρι το ύψος που ορίζεται από το πρόγραμμα, στα πλαίσια των ευρωπαϊκών προγραμμάτων European Solidarity Corps.


Share