• Τύπος: EU Solidarity Corps
  • Πού; Murcia, Ισπανία
  • Ποιοι; 1 άτομο, 18-30 ετών
  • Πότε; 01/12/2021 μέχρι 31/07/2022
  • Γλώσσα εργασίας: Αγγλικά
  • Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 23/11/2021

Οι συμμετέχοντες στο πρόγραμμα θα έχουν την ευκαιρία να εργαστούν με παιδιά ηλικίας 2 έως 6 ετών. Ο εθελοντής θα καταφέρει με πρακτικό τρόπο να αποκτήσει εμπειρία ως προς την διαχείριση και υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων για παιδιά αλλά και για τους γονείς τους. Επίσης, θα μάθει να οργανώνει πρακτικά δραστηριότητες με εκπαιδευτικό και ψυχολογικό περιεχόμενο και θα αναπτύξει τις κοινωνικές ικανότητές του, την δημιουργικότητά του αλλά και θα βοηθήσει στην διάδοση των αξιών της αλληλεγγύης, της ισότητας, του σεβασμού κτλ.

 

Οι δραστηριότητες, στις οποίες θα λαμβάνει μέρος, αποτελούνται από δημιουργία εκπαιδευτικού υλικού, συμμετοχή σε εργαστήρια, υποστήριξη του προσωπικού τις ώρες που βρίσκονται τα παιδιά στον χώρο, προώθηση των ευρωπαϊκών προγραμμάτων και του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης σε τοπικούς οργανισμούς και σχολεία, εργασίες γραφείου, ενώ θα έχει τη δυνατότητα να προτείνει και ο ίδιος ο εθελοντής δραστηριότητες, που θεωρεί ότι έχουν ενδιαφέρον για τα παιδιά.


Καλύπτονται : 100% διαμονή και διατροφή καθ’όλη την διάρκεια του προγράμματος, μαθήματα γλώσσας (είτε ψηφιακά είτε δια ζώσης), ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, μηνιαίο χρηματικό ποσό για κάλυψη προσωπικών αναγκών και επιστρέφεται το 100% των εισιτηρίων μέχρι το ποσό που ορίζεται από την ευρωπαική επιτροπή, στα πλαίσια των ευρωπαϊκών προγραμμάτων European Solidarity Corps.


Share