• Τύπος: EU Solidarity Corps
  • Πού; Telfs, Tyrol, Αυστρία
  • Ποιοι; 3 άτομα, 18-30 ετών
  • Πότε; 10/01/22 – 15/07/22
  • Γλώσσα εργασίας: Αγγλικά
  • Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 28/11/21

Οι συμμετέχοντες στο πρόγραμμα θα έχουν την ευκαιρία να εργαστούν σε ένα αυστριακό σχολείο μέσα στο ειδυλλιακό τοπίο των Άλπεων και να συμμετέχουν ενεργά στην εκπαιδευτική διαδικασία.

 

Οι εθελοντές  θα έχουν ενεργό ρόλο στην καθημερινότητα των μαθητών. Θα συμμετέχουν συνοδεύοντας τα παιδιά σε δραστηριότητες και εκδρομές, θα έχουν την δυνατότητα να παραβρίσκονται στις συναντήσεις με γονείς και καθηγητές, ενώ θα μπορούν να προτείνουν και οι ίδιοι δραστηριότητες στις εβδομαδιαίες συναντήσεις του προσωπικού κ.α.


Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να αναπτύξουν τις επικοινωνιακές και οργανωτικές τους ικανότητες. Μέσα στο σχολικό περιβάλλον, θα έρθουν σε επαφή με ένα νέο σχολικό σύστημα, θα μάθουν να συνεργάζονται με καθηγητές, γονείς αλλά και παιδιά. Θα συνεργαστούν με άτομα με διαφορετικές κουλτούρες και προωθήσουν την διαπολιτισμικότητα και θα να γνωρίσουν τον αυστριακό τρόπο ζωής.


Καλύπτονται : 100% διαμονή και διατροφή καθ’όλη την διάρκεια του προγράμματος, μαθήματα γλώσσας (είτε ψηφιακά είτε δια ζώσης), ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, μηνιαίο χρηματικό ποσό για κάλυψη προσωπικών αναγκών και επιστρέφεται το 100% των εισιτηρίων μέχρι το ποσό που ορίζεται από την ευρωπαική επιτροπή, στα πλαίσια των ευρωπαϊκών προγραμμάτων European Solidarity Corps.


Share