• Τύπος: EU Solidarity Corps
  • Πού; Tarragona, Ισπανία
  • Ποιοι; 2 άτομα 18-30 ετών
  • Πότε; 15/01 – 15/03/2022
  • Γλώσσα εργασίας: Αγγλικά
  • Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 10/12/2021

Οι εθελοντές θα έχουν την ευκαιρία να ζήσουν στην Ταραγόνα και να δημιουργήσουν μια ονειρική κοινότητα!

Οι εθελοντές θα μάθουν να χρησιμοποιούν τα χέρια, το μυαλό και την δημιουργικότητά τους, με σκοπό να υποστηρίξουν την τοπική κοινότητα αλλά και να διοργανώσουν εκδηλώσεις και εργαστήρια για άλλους εθελοντές ή και ντόπιους κατοίκους.

 

Tα άτομα θα αναπτύξουν τις κοινωνικές και οργανωτικές τους ικανότητες. Θα δημιουργήσουν, θα εμπνευστούν και θα εμπνεύσουν άλλους, ενώ θα μάθουν να λειτουργούν και να συνεργάζονται μέσα σε ομάδες, να επικοινωνούν σε πολυπολιτισμικά περιβάλλοντα και να φέρνουν εις πέρας δραστηριότητες, εργαστήρια και εκπαιδεύσεις για κάθε ηλικία.

 

Για το συγκεκριμένο πρόγραμμα τα άτομα θα απασχολούνται στον οργανισμό Globers.

Ενδεικτικά, οι εθελοντές θα εμπλακούν σε δράσεις και δραστηριότητες:
– για τη βελτίωση του τόπου (πχ οικο-κατασκευές, κηπουρική, άνοιγμα μονοπατιών, ξύλινες κατασκευές κά).
– για τη φιλοξενία ομάδων και τη διεξαγωγή δραστηριοτήτων και workshops.
– για την επαφή με την τοπική κοινότητα, χτίζοντας συνεργασίες με τοπικούς φορείς.
– για τη δημιουργία αντικτύπου μέσω της δημιουργίας υλικού (ψηφιακού ή μη), σύμφωνα με τα ενδιαφέροντά τους.

 

Καλύπτονται: 100% διαμονή και διατροφή καθ’όλη την διάρκεια του προγράμματος, μαθήματα γλώσσας (είτε ψηφιακά είτε δια ζώσης), ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, μηνιαίο χρηματικό ποσό για κάλυψη προσωπικών αναγκών και επιστρέφεται το 100% των εισιτηρίων μέχρι το ύψος των 360 ευρώ, στα πλαίσια των ευρωπαϊκών προγραμμάτων European Solidarity Corps.


Share