• Τύπος: EU Solidarity Corps
  • Πού; Nyíregyháza, Ουγγαρία|
  • Ποιοι; 1 άτομο 18-30 ετών
  • Πότε; 1/3/22 – 28/2/23
  • Γλώσσα εργασίας: Αγγλικά
  • Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 18/01/2021

Στο συγκεκριμένο πρόγραμμα αναζητώνται άτομα τα οποία θέλουν να κάνουν εθελοντισμό, να ζήσουν για 12 μήνες στην Ουγγαρία και να απασχοληθούν σε ένα τοπικό ραδιοφωνικό σταθμό. 


Πιο αναλυτικά, τα άτομα που θα πάρουν μέρος:
-Θα παράγουν και θα επεξεργάζονται περιεχόμενο για τον τοπικό ραδιοφωνικό σταθμό Mustár FM (89.6).
-Θα συνεργάζονται με την ομάδα του ραδιοφώνου και νέους από την Ουγγαρία.
-Θα συμμετέχουν στην ανταλλαγή ιδεών, στην συγκέντρωση πληροφοριών, στην επεξεργασία και σε άλλες τεχνικές εργασίες για τη λειτουργία του ραδιοφώνου.
-Θα δημιουργήσουν το δικό τους ραδιοφωνικό πρόγραμμα, όπου θα παρουσιάζουν την κουλτούρα τους, στη μητρική τους γλώσσα.
-Θα μαγνητοφωνούν και θα επεξεργάζονται έξι ραδιοφωνικά προγράμματα στα αγγλικά.
-Θα διοργανώνουν γλωσσικά εργαστήρια για τους ντόπιους, στους οποίους θα μαθαίνουν την μητρική τους γλώσσα.
-Θα υποστηρίζουν τις καθημερινές εργασίες και προγράμματα του οργανισμού.

 

Μέσω της συμμετοχής τους στο συγκεκριμένο πρόγραμμα, οι εθελοντές θα αποκτήσουν πολύτιμη εμπειρία, θα γνωρίσουν και θα συνεργαστούν με άτομα από διαφορετικούς πολιτισμούς και θα αναπτύξουν τις δεξιότητές τους.

 

(Σημείωση: Εάν έχεις ήδη συμμετάσχει ως εθελοντής/εθελόντρια σε κάποιο πρόγραμμα EVS/ESC τότε δεν μπορείς να συμμετάσχεις στο παρόν πρόγραμμα)

 

Καλύπτονται: 100% διαμονή και διατροφή καθ’όλη την διάρκεια του προγράμματος, μαθήματα γλώσσας (είτε ψηφιακά είτε δια ζώσης), ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, μηνιαίο χρηματικό ποσό για κάλυψη προσωπικών αναγκών και επιστρέφεται το 100% των εισιτηρίων μέχρι το ύψος που ορίζει το πρόγραμμα, στα πλαίσια των ευρωπαϊκών προγραμμάτων European Solidarity Corps.


Share