Βασικό χαρακτηριστικό της ΗΥΡ είναι η καινοτομία της ΗΥΡ σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. 

Νέοι και νέες που κατοικούν στην Αθήνα έχουν την ευκαιρία να συναντιούνται δύο φορές το μήνα για τις τρεις ώρες και να αναπτύσουν τις δεξιότητές τους. Η θεματολογία ορίζεται από τους ίδιους τους συμμετέχοντες, εμπλουτίζεται από τις follow-up δράσεις των νέων που λαμβάνουν μέρος σε Erasmus+ και περιλαμβάνει το περιβάλλον, την ενεργό συμμετοχή, τα ανθρώπινα δικαιώματα, την τέχνη, την δημιουργικότητα και την απασχολησιμότητα.

Στην ομάδα αυτή, μέσα από πρακτικές μη τυπικής μάθησης και βιωματικών δραστηριοτήτων που έχουν σχεδιάσει οι έμπειροι εκπαιδευτές μας, οι συμμετέχοντες:
-διευρύνουν τους ορίζοντές τους,
-εμπλουτίζουν τις εμπειρίες τους,
-γνωρίζουν άλλους νέους που μοιράζονται τις ίδιες ανησυχίες με εκείνους,
-ταξιδεύουν σε ειδικές δράσεις εκπροσωπώντας τον οργανισμό μας
-σχεδιάζουν, υλοποιούν και συμμετέχουν σε τοπικές δράσεις μαζί με τη ΗΥΡ.

Μερικές ενδεικτικές δεξιότητες που αναπτύσσουν μεταξύ των άλλων είναι:
– η συνεργασία σε ομάδα,
– η πρωτοβουλία,
– η ηγεσία,
– η διαχείριση κρίσεων.
– η επίλυση προβλημάτων.


Share