• Τύπος: Erasmus+ Training Courses
  • Πού; Lecce, Ιταλία
  • Ποιοι; 3 άτομα, 18 ετών και άνω
  • Πότε; 1-10/3/2022
  • Γλώσσα εργασίας: Αγγλικά

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα “From Caterpillar to Butterfly” απευθύνεται σε άτομα που θέλουν να εξερευνήσουν τον εσωτερικό τους κόσμο, να διευρύνουν τις δυνατότητές τους και γενικότερα, να αναπτυχθούν ως άτομα.

 

Η προσωπική ανάπτυξη έρχεται μέσω της ουσιαστικής επαφής με τον εαυτό και μέσω συνειδητής προσπάθειας για αλλαγή του τρόπου ζωής και για βελτίωση του ατόμου. Έτσι, στην παρούσα χρονική στιγμή κρίσης και μεγάλων αλλαγών σε παγκόσμια κλίμακα, το συγκεκριμένο πρόγραμμα θα δώσει την ευκαιρία στα άτομα που θα συμμετέχουν να κατεβάσουν τους ρυθμούς της καθημερινότητάς τους ώστε να συνδεθούν με τους εαυτούς τους και να εκπαιδευτούν κοντά στη φύση.

 

Συμμετέχοντας στο πρόγραμμα, τα άτομα θα έρθουν σε επαφή με άλλα άτομα από διαφορετικές κουλτούρες και πολιτισμούς με τα οποία θα συνεργαστούν κατά τη διάρκεια του προγράμματος. 

 

Το πρόγραμμα θα απαιτεί την ενεργό συμμετοχή των ατόμων και οι στόχοι του προγράμματος είναι:

-Η διερεύνηση των 8 σταδίων ανάπτυξης και της σύνδεσης της προσωπικής ανάπτυξης με τη φύση.

-Η διερεύνηση των προσωπικοτήτων, των δεξιοτήτων και η ανάπτυξη των ατόμων, διευρύνοντας τους ορίζοντές τους.

-Η εξάσκηση πρακτικών και μεθοδολογιών mindfulness και επαφής με τη φύση.

-Η δημιουργία ενός ασφαλούς περιβάλλοντος για να δοθεί η ευκαιρία στα άτομα να συνδεθούν μεταξύ τους και να αναπτυχθούν.

 

Καλύπτονται: 100% διαμονή και διατροφή καθ’ όλη την διάρκεια του προγράμματος και επιστρέφεται το 100% των εισιτηρίων, μέχρι το ύψος των 275 ευρώ, στα πλαίσια των ευρωπαϊκών προγραμμάτων Erasmus+. Στους συμμετέχοντες μετά το τέλος του προγράμματος, θα δοθεί το πιστοποιητικό Youthpass που είναι αναγνωρισμένο σε όλη την Ε.Ε.


Share