• Τύπος: Erasmus+ Training Courses
  • Πού; Online Seminar
  • Ποιοι; 10 άτομα 18+ ετών
  • Πότε; 18, 19, 20 & 25, 26 Φεβρουαρίου 2022
  • Γλώσσα εργασίας: Αγγλικά

Το πρόγραμμα Butterfly Effect αποτελεί μία συνεργασία με τους οργανισμούς ACTOR (Ρουμανία) και Mille Cunti (Ισπανία) η οποία στοχεύει στη δημιουργία μιας διαδικτυακής πλατφόρμας με σκοπό την ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών και των εκπαιδευτών σχετικά με την χρήση της τέχνης στην εκπαίδευση αλλά και με τη χρήση ψηφιακών εργαλείων σε αυτή.

 

Το παρόν σεμινάριο αποτελεί το τρίτο από τα τρία σεμινάρια του προγράμματος “Butterfly Effect” και θα προσφέρει στα άτομα γνώσεις σχετικά με την ψηφιοποίηση της εκπαίδευσης, τα διαφορετικά εκπαιδευτικά συστήματα και την διαδραστικότητα στην ψηφιακή εκπαίδευση. Τα άτομα που θα λάβουν μέρος στο σεμινάριο θα έχουν την ευκαιρία:

-να συμμετέχουν σε βιωματικές δραστηριότητες και συζητήσεις σχετικά με την ψηφιοποίηση της εκπαίδευσης και τα διαφορετικά εκπαιδευτικά συστήματα αλλά και να βελτιώσουν τις δεξιότητές τους σχετικά με τη δημιουργικότητα και τη διαδραστικότητα στην ψηφιακή εκπαίδευση,

-να επικοινωνήσουν και να ανταλλάξουν καλές πρακτικές με εκπαιδευτικούς και άτομα που εργάζονται με νέους από Ελλάδα, Ισπανία και Ρουμανία,

-να συνεργαστούν με άτομα από άλλους πολιτισμούς αλλά και να αποκτήσουν ένα διεθνές δίκτυο επαφών με κοινά ενδιαφέροντα.

 

Δεν είναι υποχρεωτική η παρακολούθηση των δύο προηγούμενων σεμιναρίων για την παρακολούθηση αυτού.
Κατά τη διάρκεια όλων των ημερών του σεμιναρίου τα άτομα που θα συμμετέχουν θα χρειαστεί να είναι ενεργά, καθώς οι δραστηριότητες θα είναι διαδραστικές.

Οι δραστηριότητες του σεμιναρίου θα πραγματοποιούνται στα αγγλικά και θα περιλαμβάνουν τόσο σύγχρονη όσο και ασύγχρονη εκπαίδευση.

 

Το σεμινάριο θα διεξαχθεί:

-Παρασκευή 18/02, 18:00-21:00,
-Σάββατο 19/02, 11:00-14:00,
-Κυριακή 20/02, 11:00-14:00,
-Παρασκευή 25/02, 18:00-21:00,
-Σάββατο 26/02, 11:00-14:00.

Για περισσότερες λεπτομέρειες, απευθυνθείτε στο hyp.help21@gmail.com

 

Στους συμμετέχοντες μετά το τέλος του προγράμματος, θα δοθεί το πιστοποιητικό Youthpass αναγνωρισμένο σε όλη την Ε.Ε


Καλή επιτυχία!!!!


Share