• Τύπος: Erasmus+ Training Courses
  • Πού; Iscar, Ισπανία
  • Ποιοι; 2 άτομα, 18 ετών και άνω
  • Πότε; 17-23/4/2022
  • Γλώσσα εργασίας: Αγγλικά

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα “Erasmus+ Talks” απευθύνεται σε άτομα που εργάζονται με νέους, είναι εκπαιδευτές ή εκπαιδευτικοί και θέλουν να γνωρίσουν καλύτερα τους εαυτούς τους και να βελτιώσουν τις επικοινωνιακές τους δεξιότητες και τις δεξιότητές τους σχετικά με τον δημόσιο λόγο (public speaking) και να καταπολεμήσουν το άγχος και το στρες που αυτός δημιουργεί.

Κατά τη διάρκεια του προγράμματος, τα άτομα θα συμμετέχουν σε εκπαιδευτικές δραστηριότητες και εργαστήρια σχετικά με την επικοινωνία, με την αφήγηση ιστοριών και με μυστικά για το public speaking. Παράλληλα, θα έχουν την ευκαιρία να ανταλλάξουν απόψεις και καλές πρακτικές από την εμπειρία τους σχετικά με την επικοινωνία και τον δημόσιο λόγο. Ακόμη, τα άτομα θα έρθουν σε επαφή με συμμετέχοντες από διαφορετικές κουλτούρες, θα μάθουν στοιχεία για αυτές αλλά και να συνεργάζονται σε πολυπολιτισμικά περιβάλλοντα.

Μέσα από την συμμετοχή τους, τα άτομα θα βελτιώσουν τις επικοινωνιακές τους δεξιότητες, θα μάθουν πώς να χρησιμοποιούν ψηφιακά εργαλεία για να δημιουργούν καλύτερες παρουσιάσεις, θα μάθουν πώς να κάνουν δημιουργική κριτική και διάλογο, ενώ θα μάθουν και τρόπους διαχείρισης του άγχους.

Στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα θα χρησιμοποιούνται μέθοδοι βιωματικής μάθησης, επομένως τα άτομα που θα συμμετέχουν θα πρέπει να είναι ενεργά και δραστήρια καθ’όλη τη διάρκεια του προγράμματος.

Καλύπτονται: 100% διαμονή και διατροφή καθ’ όλη την διάρκεια του προγράμματος και επιστρέφεται το 100% των εισιτηρίων, μέχρι το ύψος των 360 ευρώ, στα πλαίσια των ευρωπαϊκών προγραμμάτων Erasmus+. Στους συμμετέχοντες μετά το τέλος του προγράμματος, θα δοθεί το πιστοποιητικό Youthpass που είναι αναγνωρισμένο σε όλη την Ε.Ε.


Share