• Τύπος: Erasmus+ Training Courses
  • Πού; Βουκουρέστι, Ρουμανία
  • Ποιοι; 5 άτομα, 18 ετών και άνω
  • Πότε; 26/03 – 02/04/2022
  • Γλώσσα εργασίας: Αγγλικά

Μέντορας είναι το άτομο που αναλαμβάνει τον ρόλο συμβούλου ή υποστηρικτή για κάποιο άλλο άτομο και γίνεται καθοδηγητής του.

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα απευθύνεται σε άτομα που είναι ήδη ενεργά ή θέλουν να μάθουν περισσότερα σχετικά με τον ρολο του μέντορα.

 

Η Hellenic Youth Participation συμμετέχει στο πρόγραμμα European Solidarity Corps μέσω του οποίου φιλοξενεί και απασχολεί εθελοντές από το εξωτερικό. Κάθε εθελοντής έχει τον/την δικό/ια του μέντορα. Ο ρόλος του μέντορα είναι πολύ σπουδαίος για την εμπειρία των εθελοντών καθώς αυτό το άτομο αποτελεί το σημείο αναφοράς για τον εθελοντή, είναι το άτομο που θα τον βοηθήσει στην προσαρμογή του στην πόλη και την κουλτούρα και το άτομο που θα τον υποστηρίξει σε ό,τι σχετιζεται με την εμπειρία του εθελοντή.

Μέσω του συγκεκριμένου εκπαιδευτικού προγράμματος, οι συμμετέχοντες θα αποκτήσουν γνώσεις και δεξιότητες προκειμένου να είναι έτοιμοι να αναλάβουν αυτό τον ρόλο.

 

Η μεθοδολογία που θα ακολουθηθεί στο πρόγραμμα βασίζεται στην διαπολιτισμική προσέγγιση των ζητημάτων και στην μη τυπική μάθηση. Τα άτομα που θα συμμετάσχουν θα κληθούν να είναι ενεργά κατά τη διάρκεια του προγράμματος καθώς θα εκπαιδευτούν λαμβάνοντας μέρος σε βιωματικές δραστηριότητες.

 

Καλύπτονται: 100% διαμονή και διατροφή καθ’ όλη την διάρκεια του προγράμματος και επιστρέφεται το 100% των εισιτηρίων, μέχρι το ύψος που ορίζεται από το πρόγραμμα στα πλαίσια των ευρωπαϊκών προγραμμάτων Erasmus+.

 

Στους συμμετέχοντες μετά το τέλος του προγράμματος, θα δοθεί το πιστοποιητικό Youthpass που είναι αναγνωρισμένο σε όλη την Ε.Ε.

 


Share