• Τύπος: Erasmus+ Training Courses
  • Πού; Zaragoza, Ισπανία
  • Ποιοι; 2 άτομα, 18 ετών και άνω
  • Πότε; 27/3 – 2/4/2022
  • Γλώσσα εργασίας: Αγγλικά

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα “CYOP” απευθύνεται σε άτομα που εργάζονται με νέους και θέλουν να δημιουργήσουν τα δικά τους προγράμματα, Erasmus+ και European Solidarity Corps. Στο πρόγραμμα θα συμμετέχουν άτομα από 8 διαφορετικές χώρες, τα οποία θα συναντηθούν, θα γνωριστούν, θα συνεργαστούν, θα ανταλλάξουν ιδέες, εμπειρία και καλές πρακτικές και θα σχεδιάσουν κοινά προγράμματα βάσει των ιδεών και των ενδιαφερόντων τους.

 

Σκοπός του προγράμματος είναι τα άτομα που θα λάβουν μέρος να κατανοήσουν βαθιά όλες τις φάσεις των προγραμμάτων: την σύλληψη της ιδέας, την αναζήτηση εταίρων, την συγγραφή της αίτηση, τη χρήση συνεργατικών εργαλείων, τα πιστοποιητικά δεξιοτήτων, την αναζήτηση συμμετεχόντων και την τελική αξιολόγηση του προγράμματος.

 

Μέσα από την συμμετοχή τους, τα άτομα θα αποκτήσουν περισσότερη αυτοπεποίθηση στην ανάπτυξη προγραμμάτων και ιδεών, θα μάθουν να χρησιμοποιούν εργαλεία και πηγές που θα τα βοηθήσουν στη διοργάνωση προγραμμάτων, θα αποκτήσουν γνώση σε σχέση με ευρωπαϊκά ζητήματα, ευρωπαϊκά προγράμματα κι ευρωπαϊκές προτεραιότητες. Παράλληλα, τα άτομα θα έχουν χώρο να εκφράσουν τις ιδέες τους και να λάβουν ανατροφοδότηση προκειμένου αυτές να βελτιωθούν, ενώ θα ανταλλάξουν και καλές πρακτικές με έμπειρα άτομα από άλλες χώρες.

Στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα θα χρησιμοποιούνται μέθοδοι βιωματικής μάθησης, επομένως τα άτομα που θα συμμετέχουν θα πρέπει να είναι ενεργά και δραστήρια καθ’όλη τη διάρκεια του προγράμματος.


Καλύπτονται: 100% διαμονή και διατροφή καθ’ όλη την διάρκεια του προγράμματος και επιστρέφεται το 100% των εισιτηρίων, μέχρι το ύψος των 360 ευρώ, στα πλαίσια των ευρωπαϊκών προγραμμάτων Erasmus+. Στους συμμετέχοντες μετά το τέλος του προγράμματος, θα δοθεί το πιστοποιητικό Youthpass που είναι αναγνωρισμένο σε όλη την Ε.Ε.Share