• Τύπος: Erasmus+ Training Courses
  • Πού; Yerevan, Αρμενία
  • Ποιοι; 3 άτομα, 18 ετών και άνω
  • Πότε; 4-13/4/2022
  • Γλώσσα εργασίας: Αγγλικά

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα “Participation and Citizenship” απευθύνεται σε άτομα που θέλουν να εκπαιδευτούν και να διευρύνουν τις γνώσεις και δεξιότητές τους σχετικά με τις έννοιες της ιδιότητας του πολίτη και της συμμετοχής. Στο πρόγραμμα θα διερευνηθούν οι 4 διαστάσεις του πολίτη: κοινωνική, οικονομική, πολιτιστική και πολιτική. Οι συγκεκριμένες διαστάσεις υπάρχουν πάντα αλλά ο βαθμός στον οποίο επηρεάζουν το άτομο διαφέρει, ανάλογα με την κατάσταση και φάση του ατόμου τη δεδομένη στιγμή.

Βασικός στόχος του προγράμματος είναι η προώθηση των αξιών που σχετίζονται με την έννοια του πολίτη, η υποστήριξη των νέων ατόμων που ανήκουν σε μειονότητες, η προώθηση της διαφορετικότητας κι η ενδυνάμωση των νέων.

 

Γενικοί στόχοι του προγράμματος είναι:
-Η βελτίωση της ποιότητας της εκπαίδευσης των πολιτών και η ενίσχυση της συμμετοχής των νέων στο youthwork.
-Η ενίσχυση του διαλόγου σχετικά με τον ρόλο των οργανισμών και των νέων στην ενεργό συμμετοχή.
-Η προώθηση των συνεργασιών μεταξύ διαφόρων φορέων που μπορούν να ενισχύσουν την εκπαίδευση γύρω από την έννοια του πολίτη και την συμμετοχικότητα.
-Η ευαισθητοποίηση σχετικά με εθνικές μειονότητες.
-Η δημιουργία συνεργασιών και δράσεων για την ενίσχυση της συμμετοχής των νέων.

Μέσα από την συμμετοχή τους, τα άτομα θα αποκτήσουν πολύτιμες δεξιότητες σχετικά με την εργασία με νέα άτομα και μετά την επιστροφή τους θα είναι σε θέση να εφαρμόσουν όσα έμαθαν. Παράλληλα, τα άτομα θα συνεργαστούν με άλλα άτομα με κοινά ενδιαφέροντα από χώρες της Ευρώπης, επομένως θα αποκτήσουν ένα ισχυρό δίκτυο επαφών και συνεργασιών ανά την Ευρώπη.

Στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα θα χρησιμοποιούνται μέθοδοι βιωματικής μάθησης, επομένως τα άτομα που θα συμμετέχουν θα πρέπει να είναι ενεργά και δραστήρια καθ’όλη τη διάρκεια του προγράμματος.

Σημείωση: ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ προϋπόθεση αποτελεί τα άτομα που θα συμμετέχουν να έχουν διαβατήριο.


Καλύπτονται: 100% διαμονή και διατροφή καθ’ όλη την διάρκεια του προγράμματος και επιστρέφεται το 100% των εισιτηρίων, μέχρι το ύψος των 275 ευρώ, στα πλαίσια των ευρωπαϊκών προγραμμάτων Erasmus+. Στους συμμετέχοντες μετά το τέλος του προγράμματος, θα δοθεί το πιστοποιητικό Youthpass που είναι αναγνωρισμένο σε όλη την Ε.Ε.


Share