• Τύπος: Erasmus+ Training Courses
  • Πού; Murzasichle, Πολωνία
  • Ποιοι; 3 άτομα, 20 ετών και άνω
  • Πότε; 5/4/2022-14/4/2022
  • Γλώσσα εργασίας: Αγγλικά

Το πρόγραμμα ‘Ecopreneurs’ αφορά την οικολογία, την επιχειρηματικότητα και την ραπτική. Απευθύνεται σε youth workers και γενικότερα άτομα που θέλουν να διευρύνουν τις γνώσεις τους πάνω στην περιβαλλοντική συνείδηση, μέσω της υπεύθυνης κατανάλωσης και της ανακύκλωσης.

 

Βασικός στόχος του προγράμματος είναι να αναπτύξει τις ικανότητες των συμμετεχόντων σχετικά με την οικολογική επιχειρηματικότητα, μέσω δραστηριοτήτων όπως οι χειροτεχνίες και η ραπτική.

 

Στόχοι του προγράμματος:
-Η υποστήριξη των νέων με λιγότερες ευκαιρίες, εμπλουτίζοντας τις δεξιότητες τους, ώστε να αυξηθεί η απασχολησιμότητα τους.
-Η ανάπτυξη των soft skills των νέων σε χειρωνακτικές εργασίες, όπως για παράδειγμα η ραπτική και η χειροτεχνίες.
-Η δημιουργία ευκαιριών για τους συμμετέχοντες να μάθουν για τον σχεδιασμό προϊόντων και τον επιχειρηματικό σχεδιασμό.
-Η δημιουργία ευκαιριών για τους συμμετέχοντες να μάθουν πώς να κατασκευάζουν και να αναπτύσουν φιλικά προς το περιβάλλον προϊόντα από ανακυκλωμένα υλικά μέσω της ραπτικής και της χειροτεχνίας.
-Η προώθηση της οικολογικής επιχειρηματικότητας, της ανακύκλωσης, της προστασίας του περιβάλλοντος, της κοινωνικής ένταξης, της ενεργής συμμετοχής στα κοινά και της πολιτιστικής και κοινωνικής πολυμορφίας.

 

Η μεθοδολογία που θα χρησιμοποιηθεί κατά τη διάρκεια του προγράμματος βασίζεται σε δραστηριότητες μη τυπικής, βιωματικής εκπαίδευσης. Για το λόγο αυτό, τα άτομα που θα πάρουν μέρος στο πρόγραμμα, θα συμμετέχουν ενεργά στα εργαστήρια (workshops) και στις δραστηριότητες του προγράμματος.

 

Καλύπτονται: 100% διαμονή και διατροφή καθ’ όλη την διάρκεια του προγράμματος και επιστρέφεται το 100% των εισιτηρίων, μέχρι το ύψος των 245 ευρώ, στα πλαίσια των ευρωπαϊκών προγραμμάτων Erasmus+. Στους συμμετέχοντες μετά το τέλος του προγράμματος, θα δοθεί το πιστοποιητικό Youthpass που είναι αναγνωρισμένο σε όλη την Ε.Ε.


Share