• Τύπος: Erasmus+ Training Courses
  • Πού; Klaffer, Αυστρία
  • Ποιοι; 3 άτομα, 18 ετών και άνω
  • Πότε; Klaffer, Αυστρία
  • Γλώσσα εργασίας: Αγγλικά

Το Devising Theatre/ Devised Theatre (DT) είναι μία αποτελεσματικη μέθοδος, που έχει σκοπό να αυξήσει τις ευκαιρίες των παιδιών και νέων που βρίσκονται σε μειονεκτική θέση. Επομένως, το πρόγραμμα θα λειτουργήσει ως εργαλείο κοινωνικής δικαιοσύνης, προκειμένου να δοθούν περισσότερες ευκαιρίες σε παιδιά με λίγες ευκαιρίες. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα απευθύνεται σε άτομα που δραστηριοποιούνται στον τομέα της εκπαίδευσης αλλά και γενικότερα σε άτομα που ασχολούνται με το καλλιτεχνικό ή/και πολιτιστικό έργο και θέλουν να διευρύνουν τις γνώσεις και τις δεξιότητες τους σχετικά με παιδαγωγικές μεθόδους.

 

Βασικός στόχος του προγράμματος είναι οι συμμετέχοντες να αναπτύξουν τις ικανότητες τους, να αποκτήσουν κριτική σκέψη και να μάθουν πως να συνεργάζονται και να δουλεύουν ως ομάδα. Χάρη στο καλλιτεχνικό στοιχείο που χαρακτηρίζει το πρόγραμμα, η εκμάθηση θα πραγματοποιηθεί με έναν πιο ευχάριστο και διασκεδαστικό τρόπο.

 

Γενικοί στόχοι του προγράμματος είναι οι συμμετέχοντες να:
-Μάθουν και να εξασκήσουν τις βασικές μεθόδους διδασκαλίας του DT.
-Αυξήσουν τις ευκαιρίες και να ενισχύσουν την προσωπική εξέλιξη των παιδιών και νέων που βρίσκονται σε μειονεκτική θέση και εργάζονται με το DT.
-Βελτιώσουν την συνεργατικότητα και την ικανότητα τους να επιλύουν προβλήματα.
-Προωθήσουν την goal-oriented και consensus-oriented εργασία.
-Μάθουν με ποιον τρόπο μπορεί να δημιουργηθεί και να χρησιμοποιηθεί η τέχνη από επαγγελματίες καλλιτέχνες.

 

Μέσα από την συμμετοχή τους, τα άτομα θα αποκτήσουν πολύτιμες γνώσεις σχετικά με την τυπική και μη τυπική εκπαίδευση.Με την ολοκλήρωση του προγράμματος θα δοθούν στους συμμετέχοντες πληροφορίες, ώστε, να είναι σε θέση οι ίδιοι να εφαρμόσουν όσα έμαθαν για την θεατρική μέθοδο. Παράλληλα, τα άτομα θα συνεργαστούν με άλλα άτομα με κοινά ενδιαφέροντα από χώρες της Ευρώπης, επομένως θα αποκτήσουν ένα ισχυρό δίκτυο επαφών και συνεργασιών ανά την Ευρώπη.

Η μεθοδολογία που θα χρησιμοποιηθεί κατά τη διάρκεια του προγράμματος βασίζεται σε δραστηριότητες μη τυπικής, βιωματικής εκπαίδευσης. Για το λόγο αυτό, τα άτομα που θα πάρουν μέρος στο πρόγραμμα, θα συμμετέχουν ενεργά στα εργαστήρια (workshops) και στις δραστηριότητες του προγράμματος.

 

Καλύπτονται: 100% διαμονή και διατροφή καθ’ όλη την διάρκεια του προγράμματος και επιστρέφεται το 100% των εισιτηρίων, μέχρι το ύψος των 275 ευρώ, στα πλαίσια των ευρωπαϊκών προγραμμάτων Erasmus+. Στους συμμετέχοντες μετά το τέλος του προγράμματος, θα δοθεί το πιστοποιητικό Youthpass που είναι αναγνωρισμένο σε όλη την Ε.Ε.Στους συμμετέχοντες μετά το τέλος του προγράμματος, θα δοθεί το πιστοποιητικό Youthpass που είναι αναγνωρισμένο σε όλη την Ε.Ε.


Share