• Τύπος: Erasmus+ Training Courses
  • Πού; Zakopane, Πολωνία
  • Ποιοι; 3 άτομα, 18+
  • Πότε; 1/4/2022-9/4/2022
  • Γλώσσα εργασίας: Αγγλικά

Το πρόγραμμα ‘Magic Of Improv’ αφορά τον θεατρικό αυτοσχεδιασμό και το πώς αυτός μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως εργαλείο εκπαίδευσης των νέων με ειδικές ανάγκες και όχι μόνο. Η προσέγγιση του προγράμματος βασίζεται στην ιδέα ότι ο αυτοσχεδιασμός είναι ένα είδος θεάτρου που ενεργοποιεί ολόκληρο τον εγκέφαλο. Διδάσκει τις έννοιες του σεβασμού, της συνεργασίας και της εμπιστοσύνης.
Βασικός στόχος του προγράμματος είναι οι συμμετέχοντες να αναπτύξουν τα soft skills και της φαντασία τους.
Γενικοί στόχοι του προγράμματος είναι τα άτομα:
-Να μάθουν να ενσωματώνονται και να ‘σπάνε τον πάγο.
-Να αναπτύξουν τις προσωπικές τους ικανότητες.
-Να ενισχύσουν την δημιουργική τους σκέψη και την αυτοπεποίθηση τους.
-Να βελτιώσουν την αυτοέκφραση τους όπως για παράδειγμα την γλώσσα του σώματος.
-Να ενδυναμώσουν την καλλιτεχνική τους προσωπικότητα.

 

Τα εργαστήρια θα έχουν διαπολιτισμικό χαρακτήρα και θα περιέχουν δραστηριότητες που όχι μόνο θα διδάσκουν τον αυτοσχεδιασμό αλλά θα φέρουν την ομάδα πιο κοντά.Η μεθοδολογία που θα χρησιμοποιηθεί κατά τη διάρκεια του προγράμματος βασίζεται στην βιωματική εκπαίδευση. Για το λόγο αυτό, τα άτομα που θα πάρουν μέρος θα συμμετέχουν ενεργά στα εργαστήρια (workshops) και σε παιχνίδια του προγράμματος όπως η παντομίμα. Παράλληλα θα συνεργαστούν με άλλα άτομα με κοινά ενδιαφέροντα από χώρες της Ευρώπης.

Συμμετέχοντας στο πρόγραμμα, οι συμμετέχοντες θα αποκτήσουν δεξιότητες και εργαλεία για να εφαρμόσουν τόσο στην επαγγελματική όσο και την προσωπική τους ζωή.

 

Καλύπτονται: 100% διαμονή και διατροφή καθ’ όλη την διάρκεια του προγράμματος και επιστρέφεται το 100% των εισιτηρίων, μέχρι το ύψος που ορίζει το πρόγραμμα, στα πλαίσια των ευρωπαϊκών προγραμμάτων Erasmus+.


Share