• Τύπος: Erasmus+ Training Courses
  • Πού; Penagos, Ισπανία
  • Ποιοι; 2 άτομα, 18 ετών και άνω
  • Πότε; 3-9/4/2022
  • Γλώσσα εργασίας: Αγγλικά

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα “Entrepreneurial Development for Youth” απευθύνεται σε άτομα που εργάζονται με νέους, είναι εκπαιδευτές ή εκπαιδευτικοί και θέλουν να βελτιώσουν τις δεξιότητές τους, να μάθουν νέες τεχνικές σχεδιασμού και διαχείρισης προγραμμάτων, να εμπνευστούν και να αποκτήσουν ένα δίκτυο επαφών με άτομα στην Ευρώπη που επίσης εργάζονται με νέους ή είναι εκπαιδευτές/εκπαιδευτικοί.

 

Oι στόχοι του προγράμματος είναι τα άτομα:
-Να μάθουν μια νέα τεχνική για να σχεδιάζουν δημιουργικά, συνεργατικά και βιώσιμα projects.
-Να μάθουν νέα εργαλεία για την βελτίωση της απασχολησιμότητας, της συμμετοχής και της παρακίνησης των νέων ατόμων με τα οποία εργάζονται.
-Η ανταλλαγή καλών πρακτικών, μεθόδων και εργαλείων, προκειμένου να ενισχυθεί η στρατηγική σκέψη των συμμετεχόντων και να δημιουργούν πιο ποιοτικά προγράμματα στους οργανισμούς τους.

H βασική μεθοδολογία του προγράμματος είναι το Dragon Dreaming, η οποία χρησιμοποιείται για την διαχείριση κάθε είδους προγραμμάτων και εστιάζει στην ενσωμάτωση κάθε μέλους. Η συγκεκριμένη μεθοδολογία προτείνει αρκετές τεχνικές, καθώς αποτελεί μια ολιστική μέθοδο που ενισχύει την συλλογική σκέψη και δημιουργικότητα, την συνεργασία και τη δύναμη που βρίσκεται σε κάθε άτομο.

Στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα θα χρησιμοποιούνται μέθοδοι βιωματικής μάθησης, επομένως τα άτομα που θα συμμετέχουν θα πρέπει να είναι ενεργά και δραστήρια καθ’όλη τη διάρκεια του προγράμματος.

 

Καλύπτονται: 100% διαμονή και διατροφή καθ’ όλη την διάρκεια του προγράμματος και επιστρέφεται το 100% των εισιτηρίων, μέχρι το ύψος των 360 ευρώ, στα πλαίσια των ευρωπαϊκών προγραμμάτων Erasmus+. Στους συμμετέχοντες μετά το τέλος του προγράμματος, θα δοθεί το πιστοποιητικό Youthpass που είναι αναγνωρισμένο σε όλη την Ε.Ε.


Share