• Τύπος: Erasmus+ Training Courses
  • Πού; Sfântu Gheorghe, Ρουμανία
  • Ποιοι; 2 άτομα, 18+
  • Πότε; 7-14/4/2022
  • Γλώσσα εργασίας: Αγγλικά

Το πρόγραμμα αφορά άτομα που εργάζονται με νέους και θέλουν να βελτιώσουν τις δεξιότητές τους σε σχέση με ψηφιακά εργαλεία, να μάθουν μεθοδολογίες για την αύξηση της συμμετοχής σε ψηφιακές δραστηριότητες και να αποκτήσουν περισσότερες γνώσεις σε σχέση με την εργασία με διαφορετικές ευάλωτες ομάδες νέων (πχ πρόσφυγες, Ρομά).

 

Βασικοί στόχοι του προγράμματος είναι οι συμμετέχοντες:
-να αναπτύξουν τις ψηφιακές τους δεξιότητες,
-να μάθουν πώς να υποστηρίζουν καλύτερα νέους με λιγότερες ευκαιρίες,
-να αναλύσουν τα επίπεδα συμμετοχής των νέων και να ανακαλύψουν τρόπους να την αυξήσουν,
-να μάθουν μεθοδολογίες και εργαλεία σε σχέση με την εργασία με νέους και την εκπαίδευση σε ψηφιακά περιβάλλοντα.,
-να μάθουν ποιες είναι οι ανάγκες των νέων στα ψηφιακά περιβάλλοντα και την διαδικτυακή εκπαίδευση,
-να ενδυναμωθούν και να αποκτήσουν τα κατάλληλα εφόδια προκειμένου να παρακινούν τους νέους να είναι πιο ενεργοί, σε τοπικό επίπεδο.

 

Συμμετέχοντας στο πρόγραμμα, οι συμμετέχοντες θα αποκτήσουν δεξιότητες και εργαλεία για να εφαρμόσουν τόσο στην επαγγελματική όσο και την προσωπική τους ζωή, ενώ παράλληλα θα χτίσουν ένα ευρωπαϊκό δίκτυο επαφών και συνεργατών.


Καλύπτονται: 100% διαμονή και διατροφή καθ’ όλη την διάρκεια του προγράμματος και επιστρέφεται το 100% των εισιτηρίων, μέχρι το ύψος των 275 ευρώ, στα πλαίσια των ευρωπαϊκών προγραμμάτων Erasmus+.


Share