• Τύπος: Erasmus+ Youth Exchanges
  • Πού; Μαδρίτη, Ισπανία
  • Ποιοι; 5 άτομα 18-30 ετών & 1 leader 18+
  • Πότε; 01-05/12/2019
  • Γλώσσα εργασίας: Αγγλικά
  • Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 19/10/2019

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα θα εστιάσει στη δύναμη του street art και πώς μπορεί να βοηθήσει τους νέους να μεταδώσουν ένα κοινωνικό μήνυμα, προκειμένου να δημιουργήσουν ένα δημιουργικό χώρο για την προώθηση του διαπολιτισμικού διαλόγου. Με αυτή την ανταλλαγή, οι συμμετέχοντες θα προωθήσουν τα χαρακτηριστικά και την αξιοποίηση της οδικής τέχνης προκειμένου να τους βοηθήσουν να επικοινωνήσουν και να εκφράσουν τον εαυτό τους μέσα από αυτό. Ένα άλλο σημαντικό σημείο θα είναι η βελτίωση του κοινωνικού ακτιβισμού για την έκφραση ιδεών και απόψεων και τη δημιουργία και προώθηση μιας νέας δημόσιας πλατφόρμας για τη βελτίωση του διαλόγου μεταξύ των νέων. Με αυτόν τον τρόπο οι συμμετέχοντες θα μοιραστούν τις ευρωπαϊκές αξίες σε ένα διεθνές πλαίσιο. Από καλλιτεχνική άποψη, θα διαχειριστούν νέες καλλιτεχνικές δεξιότητες, θα μάθουν περισσότερα για το street art και θα βελτιώσουν τις καλλιτεχνικές τους ικανότητες μέσα από μεθόδους μη τυπικής εκπαίδευσης


Καλύπτονται : 100% διαμονή και διατροφή καθ’ όλη την διάρκεια του προγράμματος και επιστρέφεται το 100% των εισιτηρίων, μέχρι το ύψος των 360 ευρώ, στo πλαίσιo των ευρωπαϊκών προγραμμάτων Erasmus+.
Στους συμμετέχοντες μετά το τέλος του προγράμματος, θα δοθεί το πιστοποιητικό Youthpass που είναι αναγνωρισμένο σε όλη την Ε.Ε.


Καλή επιτυχία!!!!


Share