• Τύπος: Κινητικότητα Erasmus+
  • Πού; Νέα Μάκρη, Ελλάδα
  • Ποιοι; 5 άτομα, 18+
  • Πότε; 26/06-02/07
  • Γλώσσα εργασίας: Αγγλικά

Το πρόγραμμα Butterfly Effect αποτελεί μία συνεργασία με τους οργανισμούς ACTOR (Ρουμανία) και Mille Cunti (Ισπανία) η οποία στοχεύει στη δημιουργία μιας διαδικτυακής πλατφόρμας με σκοπό την ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών και των εκπαιδευτών σχετικά με την χρήση της τέχνης στην εκπαίδευση αλλά και με τη χρήση ψηφιακών εργαλείων σε αυτή. Μέσω του Butterfly Effect έχουν πραγματοποιηθεί 3 διαδικτυακά σεμινάρια, τον Οκτώβριο 2021, τον Δεκέμβριο 2021 και τον Φεβρουάριο 2022, στα οποία εκπαιδευτές και εκπαιδευτικοί γνωρίστηκαν, συζήτησαν, έμαθαν και δημιούργησαν. Πιο συγκεκριμένα τα σεμινάρια αφορούσαν την ένταξη της τέχνης στην εκπαίδευση, την υιοθέτηση ψηφιακών εργαλείων στην εκπαίδευση και την ψηφιοποίηση της εκπαίδευσης.

 

Μετά τα προηγούμενα επιτυχημένα διαδικτυακά σεμινάρια, το Butterfly Effect θα διοργανώσει τρία εκπαιδευτικά προγράμματα το καλοκαίρι του 2022, προκειμένου να δοθεί η ευκαιρία σε ακόμη περισσότερα άτομα να εκπαιδευτούν. Με την συμμετοχή τους στο πρόγραμμα, τα άτομα θα έχουν την ευκαιρία:
-να πάρουν μέρος σε βιωματικές δραστηριότητες,
-να ανταλλάξουν εμπειρία, απόψεις και καλές πρακτικές με εκπαιδευτές και εκπαιδευτικούς από την Ισπανία, τη Ρουμανία και την Ελλάδα,
-να αποκτήσουν νέες γνώσεις σχετικά με μεθοδολογίες τέχνης στην εκπαίδευση,
-να εξοικειωθούν με την χρήση ψηφιακών εργαλείων, χρήσιμων στην εκπαίδευση,
-να συνεργαστούν με άτομα από διαφορετικές χώρες και κουλτούρες,
-να δημιουργήσουν υλικό χρήσιμο για εκπαιδευτές και εκπαιδευτικούς,
-να μάθουν να χειρίζονται την πλατφόρμα του προγράμματος και να την εμπλουτίσουν,
-να αποκτήσουν ένα ευρωπαϊκό δίκτυο επαφών με τα άτομα που θα συμμετέχουν στο ίδιο πρόγραμμα και με τα οποία θα μπορούσαν να χτίσουν μελλοντικές συνεργασίες.


Καλύπτονται: 100% διαμονή και διατροφή καθ’ όλη την διάρκεια του προγράμματος, στα πλαίσια των ευρωπαϊκών προγραμμάτων Erasmus+.


Στους συμμετέχοντες μετά το τέλος του προγράμματος, θα δοθεί το πιστοποιητικό Youthpass που είναι αναγνωρισμένο σε όλη την Ε.Ε.


Share