• Τύπος: Erasmus+ Training Courses
  • Πού; Murzasichle, Πολωνία
  • Ποιοι; 1 άτομο, 18 ετών και άνω (η ομάδα αποτελείται από 3 άτομα)
  • Πότε; 15/-23/05/2022
  • Γλώσσα εργασίας: Αγγλικά

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα “Taking Care of Youth Mental Health” απευθύνεται σε άτομα που δουλεύουν με νέους και θέλουν να εμπλουτίσουν τις γνώσεις και τις δεξιότητές τους. Το θέμα του προγράμματος σχετίζεται με το άγχος που νιώθουν οι youthworkers και επικεντρώνεται στην αντιμετώπιση του. Γενικός σκοπός του προγράμματος είναι η βελτίωση της ποιότητας των δραστηριοτήτων που οργανώνουν οι εκπαιδευτές, μέσω της καταπολέμησης του άγχους.

 

Οι στόχοι του προγράμματος είναι τα άτομα που θα πάρουν μέρος:
-Να προσδιορίσουν τους παράγοντες που προκαλούν άγχος και επηρεάζουν τους youth workers.
-Να εξοπλιστούν με θεωρητικές γνώσεις σχετικά με τη φύση του στρες.
-Να αποκτήσουν εργαλεία διαχείρισης του άγχους για προσωπική καθημερινή χρήση.
-Να μάθουν πώς η ενσυνείδηση μπορεί να συμβάλλει στην εξάλειψη του στρες και επίσης να μάθουν για τον όρο MBSR και τις τεχνικές του.
-Να αποκτήσουν δεξιότητες διαχείρισης χρόνου.
-Να κατανοήσουν ποια εργαλεία διαχείρισης άγχους μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην εργασία με νέους έτσι ώστε να αντιμετωπιστεί το άγχος που σχετίζεται με τη μελέτη και να αναπτυχθεί η συναισθηματική τους νοημοσύνη.
-Να μοιραστούν καλές πρακτικές διαχείρισης άγχους στην εκπαίδευση και στη νεανική εργασία.

 

Η μεθοδολογία που θα χρησιμοποιηθεί κατά τη διάρκεια του προγράμματος βασίζεται σε δραστηριότητες μη τυπικής, βιωματικής εκπαίδευσης. Για το λόγο αυτό, τα άτομα που θα πάρουν μέρος στο πρόγραμμα, θα συμμετέχουν ενεργά στα εργαστήρια (workshops) και στις δραστηριότητες του προγράμματος.

 

Καλύπτονται: 100% διαμονή και διατροφή καθ’ όλη την διάρκεια του προγράμματος και επιστρέφεται το 100% των εισιτηρίων, μέχρι το ύψος των 245 ευρώ, στα πλαίσια των ευρωπαϊκών προγραμμάτων Erasmus+.


Share