• Τύπος: Erasmus+ Training Courses
  • Πού; Βαρκελώνη, Ισπανία
  • Ποιοι; 2 άτομα, 18 ετών και άνω
  • Πότε; 6-12/07/2022
  • Γλώσσα εργασίας: Αγγλικά

Συμμετέχοντας στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα “Game Design for Global Justice”, τα άτομα θα περάσουν από την απλή χρήση παιχνιδιών, στον σχεδιασμό παιχνιδιών και θα ανακαλύψουν μια ασύγκριτη εκπαιδευτική διαδικασία. Τα άτομα που θα πάρουν μέρος, θα μάθουν να σχεδιάζουν παιχνίδια για εκπαιδευτικούς σκοπούς, προκειμένου να βελτιώσουν την ποιότητα της εργασίας τους και να κάνουν πιο βιωματική την εκπαιδευτική διαδικασία.

 

Συγκεκριμένα, τα άτομα που θα συμμετέχουν στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα, θα συμμετέχουν σε δραστηριότητες μάθουν εργαλεία και μεθοδολογίες για τον σχεδιασμό παιχνιδιών. Παράλληλα, σκοπός είναι κατά τη διάρκεια του προγράμματος, τα άτομα να εξοικειωθούν με τις έννοιες της κοινωνικής οικονομίας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Έτσι, μετά το πέρας του προγράμματος, τα άτομα θα είναι σε θέση να σχεδιάζουν εκπαιδευτικά παιχνίδια σχετικά με αυτές τις θεματικές αλλά και να εφαρόζουν τις μεθοδολογίες σε άλλες θεματικές που τους ενδιαφέρουν.

 

Με την συμμετοχή τους στο πρόγραμμα, τα άτομα θα έχουν τη δυνατότητα να έρθουν σε επαφή με εκπαιδευτές και youthworkers από διάφορες χώρες της Ευρώπης και άρα να συνεργαστούν σε διαπολιτισμικό περιβάλλον, να αναπτύξουν ένα ευρωπαϊκό δίκτυο επαφών και να έρθουν σε επαφή με διαφορετικές κουλτούρες και πολιτισμούς. Παράλληλα, το πρόγραμμα θα βοηθήσει τα άτομα να αναπτύξουν τις επικοινωνιακές και οργανωτικές τους δεξιότητες.

 

Η μεθοδολογία που θα χρησιμοποιηθεί κατά τη διάρκεια του προγράμματος βασίζεται σε δραστηριότητες μη τυπικής, βιωματικής εκπαίδευσης. Για το λόγο αυτό, τα άτομα που θα πάρουν μέρος στο πρόγραμμα, θα συμμετέχουν ενεργά στα εργαστήρια (workshops) και στις δραστηριότητες του προγράμματος.

 

Για την συμμετοχή στο πρόγραμμα, ζητείται συνδρομή των 50 ευρώ από τον Ισπανικό φορέα διοργάνωσης.
Γλώσσα εργασίας: Αγγλικά
Καλύπτονται: 100% διαμονή και διατροφή καθ’ όλη την διάρκεια του προγράμματος και επιστρέφεται το 100% των εισιτηρίων, μέχρι το ύψος που ορίζεται στα πλαίσια των ευρωπαϊκών προγραμμάτων Erasmus+.


Share