Το πρόγραμμα “Bringing Europe Closer Together” απευθύνεται σε άτομα που θέλουν να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους αλλά και να αναπτύξουν τις δεξιότητές τους. Το πρόγραμμα αφορά την Ευρώπη και τις αμέτρητες δυνατότητες που μπορεί να προσφέρει. Συγκεκριμένα, θα πάρουν μέρος χώρες όπως η Ανγκουίλα, η Αρούμπα, τα Κανάρια Νησιά, η Γαλλική Γουιάνα, η Μαρτινίκα, ο Άγιος Μαρτίνος, η Ολλανδία, η Γερμανία, η Ρουμανία και η Κροατία. Συνεπώς, τα άτομα θα συζητήσουν με συναδέλφους από άλλες χώρες με αποτέλεσμα να δικτυωθούν και να δημιουργήσουν κοινές πρωτοβουλίες, που θα μπορούν να εφαρμόσουν στο μέλλον.

 

Οι στόχοι του προγράμματος είναι:
-Να σχεδιαστούν νέα προγράμματα Erasmus+ και Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης.
-Να εξοικειωθούν τα άτομα που θα συμμετέχουν με τις ευκαιρίες που παρέχουν τα προγράμματα Erasmus+ και Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης.
-Να ενισχυθεί το δίκτυο συνεργασιών των ατόμων, σε παγκόσμιο επίπεδο.
-Να αλλαχθούν καλές πρακτικές και οι συμμετέχοντες να μάθουν ο ένας από τον άλλον.

 

Η μεθοδολογία που θα χρησιμοποιηθεί κατά τη διάρκεια του προγράμματος βασίζεται σε δραστηριότητες μη τυπικής, βιωματικής εκπαίδευσης. Παράλληλα, τα άτομα θα συνεργαστούν με άλλα άτομα με κοινά ενδιαφέροντα από τις συμμετέχουσες χώρες, επομένως θα αποκτήσουν ένα ισχυρό δίκτυο επαφών και συνεργασιών.

 

Καλύπτονται: 100% διαμονή και διατροφή καθ’ όλη την διάρκεια του προγράμματος και επιστρέφεται το 100% των εισιτηρίων, μέχρι το ύψος των 360 ευρώ, στα πλαίσια των ευρωπαϊκών προγραμμάτων Erasmus+.


Share