• Τύπος: Erasmus+ Training Courses
  • Πού; Νις, Σερβία
  • Ποιοι; 2 άτομα 18+ ετών
  • Πότε; 21-28/05/2022
  • Γλώσσα εργασίας: Αγγλικά

Το βασικό θέμα του προγράμματος είναι ο διαπολιτισμικός διάλογος, το πρόβλημα της διεθνοτικής και διαθρησκευτικής ρητορικής μίσους και ο τρόπος χρήσης της γραφιστικής, της φωτογραφίας και της μουσικής ως εργαλεία για την καταπολέμηση της ρητορικής μίσους προκειμένου να εξοπλιστούν οι συμμετέχοντες για περαιτέρω οργάνωση δραστηριοτήτων σε τοπικό και διεθνές επίπεδο.

 

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα απευθύνεται κυρίως σε άτομα που δουλεύουν με νέους, έχουν ενδιαφέρον για τη θεματική και θα ήθελαν να εφαρμόσουν τις γνώσεις και τις δεξιότητες που θα αποκτήσουν μετά το πέρας του προγράμματος . Οι συμμετέχοντες θα λάβουν μέρος σε μία 7ήμερη εκπαίδευση που θα γίνει με μη τυπικές μεθόδους και θα συνδυάζεται από θεματικά και δημιουργικά εργαστήρια. Οι μέθοδοι είναι συζητήσεις στρογγυλής τραπέζης, παρουσιάσεις, εργασία σε ομάδες, προσδοκίες, κύκλοι ομιλίας, καταιγισμός ιδεών, βιντεοκλίπ και υλικό, επίσκεψη μελέτης, συγκρότηση ομάδας, δημόσια ομιλία, υπαίθριες δραστηριότητες, κ.λπ. . Ακόμη, θα ανταλλάξουν εμπειρίες με άλλους συμμετέχοντες, πρακτικές, μεθόδους και εργαλεία σχετικά με το θέμα του προγράμματος.

 

Μέσω της συμμετοχής τους, τα άτομα θα αποκτήσουν πολύτιμη εμπειρία καθώς θα έρθουν σε επαφή με άτομα από άλλες χώρες, θα μάθουν να συνεργάζονται σε διαπολιτισμικά περιβάλλοντα, θα αναπτύξουν ένα δίκτυο επαφών με τους άλλους συμμετέχοντες και θα αναπτύξουν χρήσιμες δεξιότητες. Μετά την επιστροφή τους, τα άτομα θα πραγματοποιήσουν τρεις κύκλους τοπικών workshops που θα βασίζονται στη συγκεκριμένη θεματική με εργαλεία τη γραφιστική, τη μουσική και τη φωτογραφία.

 

Καλύπτονται: 100% διαμονή και διατροφή καθ’ όλη την διάρκεια του προγράμματος και επιστρέφεται το 100% των εισιτηρίων, μέχρι το ύψος των 275 ευρώ, στα πλαίσια των ευρωπαϊκών προγραμμάτων Erasmus+.

Στους συμμετέχοντες μετά το τέλος του προγράμματος, θα δοθεί το πιστοποιητικό Youthpass που είναι αναγνωρισμένο σε όλη την Ε.Ε.


Καλή επιτυχία!!!!


Share