• Τύπος: Erasmus+ Youth Exchanges
  • Πού; Goersdorf, Γαλλία
  • Ποιοι; 5 άτομα, 18-21 και 1 leader, 21+
  • Πότε; 11-20/03/2022
  • Γλώσσα εργασίας: Αγγλικά

Το πρόγραμμα έχει στόχο να δημιουργήσει μία μορφή θεάτρου όπου όλοι οι άνθρωποι θα είναι ενεργοί και θα εξερευνήσουν, θα προβάλουν, θα αναλάβουν και θα μεταμορφώσουν την πραγματικότητα στην οποία ζουν, μέσω της τέχνης. Η προσέγγιση του προγράμματος βασίζεται στην ιδέα πως όλοι οι άνθρωποι έχουν υποκριτικές ικανότητες, σύμφωνα και με τον Augusto Boal που δημιούργησε το “θέατρο του καταπιεσμένου”.

 

Μέσω της ανταλλαγής νέων, τα άτομα που θα συμμετέχουν θα ευαισθητοποιηθούν για θέματα που σχετίζονται με την κοινωνική συμπερίληψη των νέων και θα ανταλλάξουν εμπειρίες σχετικά με την κατάσταση στις διαφορετικές χώρες από τις οποίες προέρχονται. Μέσω βιωματικών εργαστηρίων και δραστηριοτήτων που βασίζονται στο θέατρο του καταπιεσμένου, τα άτομα που θα συμμετέχουν θα εξερευνήσουν την ομορφιά της διαφορετικότητας σε μια κοινωνία (που έχει πρόσφυγες, άτομα από δύσκολα περιβάλλοντα, άτομα της queer κοινότητας κλπ) αλλά και τις αξίες της ενσυναίσθησης και της αλληλεγγύης.

 

Στόχοι του προγράμματος:
-Κατανόηση του Θεάτρου Φόρουμ και του Θεάτρου του Καταπιεσμένου.
-Σύνδεση θεατρικών τεχνικών με την πραγματική ζωή.
-Προώθηση της αξίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της εκπαίδευσης.
-Δημιουργία καλλιτεχνικών παραστάσεων για την ευαισθητοποίηση άλλων ατόμων σε σχέση με κοινωνικά ζητήματα.
-Ενίσχυση του διαπολιτισμικού διαλόγου.
-Ανάπτυξη δεξιοτήτων των συμμετεχόντων.

 

Η μεθοδολογία που θα χρησιμοποιηθεί κατά τη διάρκεια του προγράμματος βασίζεται σε δραστηριότητες μη τυπικής, βιωματικής εκπαίδευσης. Για το λόγο αυτό, τα άτομα που θα πάρουν μέρος στο πρόγραμμα, θα συμμετέχουν ενεργά στα εργαστήρια (workshops) και στις δραστηριότητες του προγράμματος.


Καλύπτονται: 100% διαμονή και διατροφή καθ’ όλη την διάρκεια του προγράμματος και επιστρέφεται το 100% των εισιτηρίων, μέχρι το ύψος των 360 ευρώ, στα πλαίσια των ευρωπαϊκών προγραμμάτων Erasmus+. Στους συμμετέχοντες μετά το τέλος του προγράμματος, θα δοθεί το πιστοποιητικό Youthpass που είναι αναγνωρισμένο σε όλη την Ε.Ε.


Share