• Τύπος: Erasmus+ Youth Exchanges
  • Πού; Baena, Ισπανία
  • Ποιοι; 4 άτομα 18-30 ετών + 1 leader, 18+
  • Πότε; 2-10/6/2022
  • Γλώσσα εργασίας: Αγγλικά
  • Συμπλήρωσε την αίτηση εδώ

Η νέα γενιά χαρακτηρίζεται από τον δυναμισμό και την ικανότητα της να προσαρμόζεται σε  πραγματικότητες που μεταβάλλονται καθημερινά από νέες καινοτομίες. Τα δεδομένα στην  αγορά εργασίας περιλαμβάνουν πλέον ευελιξία και διαφορετικές πηγές εισοδήματος. Η  ανταλλαγή νέων αποτελεί το ιδανικό πλαίσιο ώστε νέα άτομα από χώρες της Ευρώπης να  γνωριστούν, να ανταλλάξουν απόψεις και να αποκτήσουν γνώσεις, εμπειρία και δεξιότητες  σχετικά με ζητήματα απασχολησιμότητας κι επιχειρηματικότητας. 

 

Πιο συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια του προγράμματος, οι συμμετέχοντες θα: 

Διερευνήσουν τις νέες ανάγκες στην αγορά εργασίας.

Αναλύσουν νέες αναδυόμενες θέσεις εργασίας.

Κατανοήσουν πως μία καλή ιδέα μπορεί να γίνει πραγματικότητα με προσπάθεια, αφοσίωση, καινοτομία και χρήση της τεχνολογίας. 

Εξετάσουν το πως η χρήση των κοινωνικών δικτύων έχει τροποποιήσει την αγορά  εργασίας.

Μελετήσουν νέα επαγγέλματα όπως: Influencers, Youtubers, Product Tester κά.
Μάθουν ποιες είναι οι κύριες δεξιότητες που χρειάζονται να αναπτύξουν για την  μεταβαλλόμενη αγορά εργασίας.
Αποκτήσουν ένα δίκτυο σχέσεων με άτομα από άλλες χώρες, καθώς θα  συμμετέχουν άτομα από Ισπανία, Πορτογαλία, Ιταλία, Μάλτα, Νορβηγία και  Ελλάδα. 

 

Το πρόγραμμα βασίζεται στην μη τυπική μάθηση. Αυτό σημαίνει ότι οι συμμετέχοντες θα  κληθούν να είναι ενεργοί κατά τη διάρκεια του προγράμματος καθώς θα λαμβάνουν μέρος  σε βιωματικές δραστηριότητες. 

 

Καλύπτονται: 100% διαμονή και διατροφή καθ’ όλη την διάρκεια του προγράμματος και  επιστρέφεται το 100% των εισιτηρίων, μέχρι το ύψος των 360 ευρώ, στα πλαίσια των  ευρωπαϊκών προγραμμάτων Erasmus+.


Share