• Τύπος: Erasmus+ Youth Exchanges
  • Πού; Baena, Ισπανία
  • Ποιοι; 1 άτομo 18-30 (η ομάδα αποτελείται από 5 άτομα)
  • Πότε; 23-31/5/2022
  • Γλώσσα εργασίας: Αγγλικά
  • Συμπλήρωσε την αίτηση εδώ

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα σκοπεύει να δώσει την ευκαιρία στα άτομα που θα συμμετέχουν να εξερευνήσουν τις διαφορετικές συνδέσεις μεταξύ των εννοιών “νέοι”, “επιχειρηματικότητα” και “τεχνολογία”. Μέσα από αυτές τις δυναμικές έννοιες, στόχος είναι η καλύτερη κατανόησή τους και η κατανόηση των νέων επαγγελματικών τομέων που δημιουργούνται από την σύνθεσή τους.

 

Κατά τη διάρκεια της ανταλλαγής νέων τα άτομα που θα συμμετέχουν θα εξερευνήσουν τις νέες ανάγκες της αγοράς εργασίας και ιδιαίτερα, των νέων επαγγελμάτων. Παράλληλα, θα εξερευνήσουν την συμβολή των μέσων κοινωνικής δικτύωσης στην αλλαγή του τρόπου διασκέδασης, της προώθησης προϊόντων και της αγοράς εργασίας. Τα άτομα που θα συμμετέχουν θα αναλύσουν και θα κατανοήσουν καλύτερα έννοιες όπως “influencer”, “youtuber” κά, κατανοώντας την πραγματικότητα σε αυτά τα επαγγέλματα και τον τρόπο με τον οποίο δουλεύουν.

Εκτός των παραπάνω, τα άτομα θα μάθουν περισσότερα σχετικά με διαφορετικές μεθόδους χρηματοδότησης και απόκτησης κεφαλαίου, προκειμένου να είναι σε θέση να αναπτύξουν τις δικές τους επιχειρηματικές ιδέες.

 

Η μεθοδολογία που θα χρησιμοποιηθεί κατά τη διάρκεια του προγράμματος βασίζεται σε δραστηριότητες μη τυπικής, βιωματικής εκπαίδευσης. Για το λόγο αυτό, τα άτομα που θα πάρουν μέρος στο πρόγραμμα, θα συμμετέχουν ενεργά στα εργαστήρια (workshops) και στις δραστηριότητες του προγράμματος.


Καλύπτονται: 100% διαμονή και διατροφή καθ’ όλη την διάρκεια του προγράμματος και επιστρέφεται το 100% των εισιτηρίων, μέχρι το ύψος των 360 ευρώ, στα πλαίσια των ευρωπαϊκών προγραμμάτων Erasmus+. Στους συμμετέχοντες μετά το τέλος του προγράμματος, θα δοθεί το πιστοποιητικό Youthpass που είναι αναγνωρισμένο σε όλη την Ε.Ε.


Share