• Τύπος: Erasmus+ Youth Exchanges
  • Πού; Istanbul, Τουρκία
  • Ποιοι; 2 άτομα 18-30 (η ομάδα αποτελείται από 5 άτομα)
  • Πότε; 21-28/04/2022
  • Γλώσσα εργασίας: Αγγλικά

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα σκοπεύει δώσει την ευκαιρία στα άτομα που θα συμμετέχουν να κατανοήσουν καλύτερα την σύγχρονη πραγματικότητα των επιχειρήσεων και της αγοράς εργασίας, γενικότερα. Κατά τη διάρκεια του προγράμματος θα αναλυθούν οι ανάγκες των νέων και τα άτομα που θα συμμετέχουν θα αποκτήσουν χρήσιμες δεξιότητες και εργαλεία προκειμένου να ανταπεξέλθουν καλύτερα στις σύγχρονες απαιτήσεις της αγοράς εργασίας. Συγκεκριμένα, τα άτομα θα συζητήσουν και θα εξερευνήσουν μαζί με άτομα από άλλες χώρες τις έννοιες “freelancer”, “κοινωνική επιχειρηματικότητα”, “καινοτομία” κά.

 

Μέσω της συμμετοχής τους στο πρόγραμμα, τα άτομα θα προβληματιστούν σε σχέση με τις σύγχρονες συνθήκες στην εργασία, θα εξερευνήσουν νέες τάσεις και μελλοντικές απαιτήσεις. Με αυτό τον τρόπο, τα άτομα που θα συμμετέχουν θα βελτιώσουν τις δεξιότητές τους και συνεπώς τις ευκαιρίες τους στην αγορά εργασίας.

Κατά τη διάρκεια της ανταλλαγής νέων τα άτομα θα συνεργαστούν με νέους από άλλες χώρες και θα μάθουν περισσότερα για τις κουλτούρες τους και τις εργασιακές συνθήκες στην Ευρώπη.

Η μεθοδολογία που θα χρησιμοποιηθεί κατά τη διάρκεια του προγράμματος βασίζεται σε δραστηριότητες μη τυπικής, βιωματικής εκπαίδευσης. Για το λόγο αυτό, τα άτομα που θα πάρουν μέρος στο πρόγραμμα, θα συμμετέχουν ενεργά στα εργαστήρια (workshops) και στις δραστηριότητες του προγράμματος.

 

Καλύπτονται: 100% διαμονή και διατροφή καθ’ όλη την διάρκεια του προγράμματος και επιστρέφεται το 100% των εισιτηρίων, μέχρι το ύψος των 275 ευρώ, στα πλαίσια των ευρωπαϊκών προγραμμάτων Erasmus+. Στους συμμετέχοντες μετά το τέλος του προγράμματος, θα δοθεί το πιστοποιητικό Youthpass που είναι αναγνωρισμένο σε όλη την Ε.Ε.


Share