• Τύπος: Erasmus+ Youth Exchanges
  • Πού; Vukovar, Κροατία
  • Ποιοι; 5 άτομα 18-29 ετών & 1 leader 18+
  • Πότε; 05-13/12/2019
  • Γλώσσα εργασίας: Αγγλικά
  • Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 9/11/2019

Η ανταλλαγή νέων θα οικοδομήσει και θα ενισχύσει τον διάλογο μεταξύ των συμμετεχόντων προωθώντας την ειρήνη μέσω κάθε είδους καλλιτεχνικής έκφρασης τόσο στον πραγματικό όσο και στον εικονικό κόσμο. Η κύρια δραστηριότητα του προγράμματος θα είναι η ανταλλαγή τέχνης (χωρισμένη σε πίνακα / τοίχο, ζωγραφική, κεραμικό, ψηφιακό σχέδιο, βίντεο / φωτογραφία, ανακύκλωση-τέχνη και μουσική) στην οποία όλοι οι συμμετέχοντες μπορούν να συμμετέχουν χωρίς οποιοδήποτε συγκεκριμένο υπόβαθρο. Κατά τη διάρκεια των 8 ημερών θα εργαστούν 36 νέοι από 6 χώρες (Ισπανία, Μολδαβία, Γεωργία, Τουρκία, Κροατία και Ελλάδα) σε βίντεο ρεπορτάζ, παράσταση δρόμου και εργαστήρια τέχνης.


Οι στόχοι είναι:
1. Διαπολιτισμική εκμάθηση και διάλογος μεταξύ των συμμετεχόντων από διάφορες χώρες με σκοπό την προώθηση της αμοιβαίας συνεργασίας, της κατανόηση και ανοχής.
2. Αύξηση της γνώση των νέων σχετικά με διαφορετικούς πολιτισμούς / ιστορία / θρησκεία
3. Ανάπτυξη της δημιουργικότητας και της συμμετοχής των νέων στην κοινωνική ζωή μέσω της προώθησης των ευκαιριών
4. Σεβασμό για κάθε γνώμη και αμφισβήτηση των στερεοτύπων με τη διεξαγωγή αξιολόγησης και συζήτησης με τους νέους από άλλες χώρες.


Καλύπτονται : 100% διαμονή και διατροφή καθ’ όλη την διάρκεια του προγράμματος και επιστρέφεται το 100% των εισιτηρίων, μέχρι το ύψος των 275 ευρώ, στo πλαίσιo των ευρωπαϊκών προγραμμάτων Erasmus+.
Στους συμμετέχοντες μετά το τέλος του προγράμματος, θα δοθεί το πιστοποιητικό Youthpass που είναι αναγνωρισμένο σε όλη την Ε.Ε.


Καλή επιτυχία!!!!


Share