• Τύπος: EU Solidarity Corps
  • Πού; Sighisoara, Ρουμανία
  • Ποιοι; 2 άτομα 18-30 ετών
  • Πότε; 1/3 – 1/9/2022
  • Γλώσσα εργασίας: Αγγλικά

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα στοχεύει να ενισχύσει δράσεις που υποστηρίζουν την αγωγή υγείας και την σεξουαλική αγωγή. Στόχο αποτελεί η επαγγελματική και έγκυρη ενημέρωση αλλά και η ευαισθητοποίηση των νέων της Sighisoara σχετικά με αυτά τα ζητήματα.

 

Οι εθελοντές θα κληθούν να συνεργαστούν με άλλα άτομα από την Ευρώπη για την υποστήριξη του σκοπού του προγράμματος. Συγκεκριμένα, η βασική τους ασχολία θα είναι η δημιουργία και η διενέργεια εργαστηρίων σε 3 πλαίσια:

Α. Workshops με θέμα την σεξουαλική αγωγή και υγεία που θα απευθύνονται σε μαθητές νηπιαγωγείου, δημοτικού σχολείου ή γυμνασίου/λυκείου.

Β. Workshops με θέμα την σεξουαλική αγωγή και συμπερίληψη που θα απευθύνονται σε παιδιά και νέους με αναπηρίες.

Γ. Summer Camps σχετικά με θέματα σεξουαλικής αγωγής και καταπολέμησης του bullying που θα απευθύνονται σε διαφορετικές ηλικιακές ομάδες μεταξύ 7-16 ετών.

 

Τα άτομα που θα συμμετέχουν στο πρόγραμμα θα αποκτήσουν σημαντική εμπειρία η οποία θα τα εφοδιάσει με δεξιότητες όπως η επικοινωνία και η συνεργασία με άτομα από διαφορετικούς πολιτισμούς, η οργανωτικότητα, η δημιουργική σκέψη κά. Τα άτομα θα μάθουν περισσότερα γύρω από τις θεματικές του προγράμματος και θα μάθουν πώς να σχεδιάζουν και να διενεργούν εργαστήρια και εκπαιδευτικές δραστηριότητες.


Καλύπτονται : 100% διαμονή και διατροφή καθ’όλη την διάρκεια του προγράμματος, μαθήματα γλώσσας (είτε ψηφιακά είτε δια ζώσης), ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, μηνιαίο χρηματικό ποσό για κάλυψη προσωπικών αναγκών και επιστρέφεται το 100% των εισιτηρίων μέχρι το ύψος που ορίζεται από το πρόγραμμα, στα πλαίσια των ευρωπαϊκών προγραμμάτων European Solidarity Corps.


Share