• Τύπος: EU Solidarity Corps
  • Πού; Barcelos, Πορτογαλία
  • Ποιοι; 2 άτομα 18-30 ετών
  • Πότε; 6 ή 12 μήνες, άμεσα
  • Γλώσσα εργασίας: Αγγλικά

To πρόγραμμα στοχεύει να δώσει την ευκαιρία σε νέους και νέες ώστε να γίνουν μέρος μιας ομάδας που θα πραγματοποιήσει δραστηριότητες γύρω από την αλληλεγγύη, την κοινωνική ενσωμάτωση και να ενδυναμωθεί η τοπική κοινότητα.

 

Οι εθελοντές θα απασχολούνται σε ένα κέντρο όπου θα εμπλέκονται στις καθημερινές δραστηριότητες και θα δημιουργούν θεματικά εργαστήρια για νέους ευπαθών ομάδων ή/και ηλικιωμένους. Ενδεικτικά, το άτομο που θα συμμετέχει:

-Θα δημιουργεί και θα διοργανώνει διαπολιτισμικές δραστηριότητες, εκθέσεις, δημιουργικά εργαστήρια (ζωγραφική, κατασκευές κά), εργαστήρια γλωσσών κλπ.
-Θα διοργανώνει δραστηριότητες για θεματικές ημέρες, όπως η ημέρα της γυναίκας.
-Θα δημιουργεί και θα διοργανώνει δραστηριότητες σχετικά με θεματικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως περιβάλλον, κοινωνική ενσωμάτωση, δημοκρατία κά.
-Θα υποστηρίζει τις καθημερινές εργασίες του κέντρου αλλά και του οργανισμού.
-Θα διοργανώνει δραστηριότητες για την προώθηση των προγραμμάτων του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης και του Erasmus+.
-Θα μπορεί να προτείνει και να δημιουργήσει workshops και προγράμματα σχετικά με τα ενδιαφέροντά του.

 

Σημειώσεις:

-Εάν έχεις ήδη συμμετάσχει ως εθελοντής/εθελόντρια σε κάποιο πρόγραμμα EVS/ESC τότε δεν μπορείς να συμμετάσχεις στο παρόν πρόγραμμα.

 

Καλύπτονται : 100% διαμονή και διατροφή καθ’όλη την διάρκεια του προγράμματος, μαθήματα γλώσσας (είτε ψηφιακά είτε δια ζώσης), ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, μηνιαίο χρηματικό ποσό για κάλυψη προσωπικών αναγκών και επιστρέφεται το 100% των εισιτηρίων μέχρι το ύψος των 360 ευρώ, στα πλαίσια των ευρωπαϊκών προγραμμάτων European Solidarity Corps.


Share