• Τύπος: EU Solidarity Corps
  • Πού; Santiago de Compostela, Ισπανία
  • Ποιοι; 4 άτομα 18-30 ετών
  • Πότε; Μάρτιος 2022 – Φεβρουάριος 2023
  • Γλώσσα εργασίας: Αγγλικά

Κατά την συμμετοχή του στο συγκεκριμένο εθελοντικό πρόγραμμα, το άτομο θα απασχολείται σε κοινωνικοπολιτιστικά κέντρα νέων, όπου μαζί με τους υπόλοιπους εθελοντές θα υποστηρίζουν τις καθημερινές εργασίες αλλά και θα δημιουργούν και θα εφαρμόζουν δικά τους projects και δραστηριότητες. Οι εθελοντές θα απασχολούνται κυρίως με παιδιά και νέους, ενώ θα διοργανώνουν και ανοιχτες στο κοινό εκδηλώσεις.

 

Πιο αναλυτικά, το άτομο που θα συμμετέχει:

-Θα συνεργάζεται με τους άλλους εθελοντές και εργαζόμενους για τον προγραμματισμό, την προετοιμασία, τη διενέργεια και την αξιολόγηση εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων.
-Θα βοηθάει στη διατήρηση και τις δραστηριότητες του play room για παιδιά, βοηθώντας σε παιχνίδια, χειροτεχνίες και άλλα εργαστήρια.
-Θα διοργανώνει γλωσσικά εργαστήρια όπως ομάδες συζήτησης και βιωματικές δραστηριότητες όπου οι συμμετέχοντες θα εξασκούν τα αγγλικά ή άλλες γλώσσες.
-Θα διοργανώνει δραστηριότητες για ηλικιωμένους όπως ασκήσεις φυσικής αγωγής, δραστηριότητες για την εξάσκηση της μνήμης, δραστηριότητες ψυχοκινητικής κά
-Θα διοργανώνει δραστηριότητες για ενήλικες, όπως περιπάτους, ομάδες συζητήσεων, workshops κά
-Θα διοργανώνει εργαστήρια χειροτεχνίας, χορού, βίντεο κά
-Θα συμβάλλει στη διοργάνωση τοπικών φεστιβάλ και θεματικών εκδηλώσεων ανοιχτών προς το κοινό.
-Θα διοργανώνει δραστηριότητες σχετικές με την κουλτούρα του (μέσω μουσικής, ταινιών, φαγητών, χορών κά).
-Θα συμμετέχει σε ενημερωτικές καμπάνιες σχετικά με το πρόγραμμα “Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης” προκειμένου να ενημερωθούν περισσότεροι νέοι για τις ευκαιρίες εθελοντισμού.
-Θα δημιουργήσει το προσωπικό του project, με τη βοήθεια και καθοδήγηση του τοπικού οργανισμού.

 

Συμμετέχοντας σε αυτό το πρόγραμμα, τα άτομα θα αναπτυχθούν πολύπλευρα, καθώς θα αποκτήσουν πολλές προσωπικές και επαγγελματικές δεξιότητες. Θα αποκτήσουν εμπειρία στη διοργάνωση δραστηριοτήτων, θα εξοικειωθούν με την εργασία με διαφορετικές ηλικιακές ομάδες, θα συνεργαστούν με άτομα από διαφορετικές χώρες και κουλτούρες, θα γίνουν πιο ανεξάρτητα και ανοιχτά, θα μάθουν/εξασκήσουν αγγλικά και ισπανικά.

 

Σημειώσεις:

-Εάν έχεις ήδη συμμετάσχει ως εθελοντής/εθελόντρια σε κάποιο πρόγραμμα EVS/ESC τότε δεν μπορείς να συμμετάσχεις στο παρόν πρόγραμμα.

 

Καλύπτονται : 100% διαμονή και διατροφή καθ’όλη την διάρκεια του προγράμματος, μαθήματα γλώσσας (είτε ψηφιακά είτε δια ζώσης), ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, μηνιαίο χρηματικό ποσό για κάλυψη προσωπικών αναγκών και επιστρέφεται το 100% των εισιτηρίων μέχρι το ύψος που ορίζεται από το πρόγραμμα, στα πλαίσια των ευρωπαϊκών προγραμμάτων European Solidarity Corps.


Share