• Τύπος: EU Solidarity Corps
  • Πού; Škofja Loka, Σλοβενία
  • Ποιοι; 1 άτομο 18-30 ετών
  • Πότε; Αύγουστος 2022 – Αύγουστος 2023
  • Γλώσσα εργασίας: Αγγλικά

Στο συγκεκριμένο πρόγραμμα θα συμμετέχουν ταυτόχρονα 6 νέα άτομα από διαφορετικές χώρες, τα οποία θα δρουν για την ενίσχυση της εκπαίδευσης στην περιοχή και θα απασχολούνται σε κέντρα νέων, κοινωνικά κέντρα, κέντρα φροντίδας ή σχολεία της περιοχής.

 

Το άτομο που θα επιλεγεί θα απασχολείται με παιδιά και νέους, για τους οποίους θα διοργανώνει εκπαιδευτικά εργαστήρια, δραστηριότητες βιωματικής εκπαίδευσης, αθλητικές δραστηριότητες, παιχνίδια, παρουσιάσεις και θα τους συνοδεύει σε εκδρομές και δραστηριότητες στη φύση. Στόχος του προγράμματος είναι να ενισχυθούν οι δεξιότητες των νέων της περιοχής που δε ζουν σε αστικά κέντρα και, συνεπώς, δεν έχουν τις ίδιες ευκαιρίες με άλλους συνομηλίκους.

 

Μέσω της συμμετοχής του στο πρόγραμμα, το άτομο που θα απασχολείται εθελοντικά θα έχει την ευακιρία:
-Να ζήσει στην Σλοβενία για 1 χρόνο.
-Να βελτιώσει την επικοινωνία του στα αγγλικά και να μάθει σλοβένικα.
-Να συνεργαστεί με άτομα από διαφορετικές χώρες.
-Να μάθει για άλλες κουλτούρες και λαούς.
-Να αναπτύξει soft skills όπως η επικοινωνία, η διαχείριση χρόνου, η επίλυση προβλημάτων κά.
-Να αποκτήσει πολύτιμη εμπειρία στην διοργάνωση εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων.
-Να μάθει για τη ζωή σε μια επαρχιακή πόλη.
-Να έρθει σε επαφή με έναν ευρωπαϊκό οργανισμό και να μάθει πώς δουλεύει.
-Να πάρει έμπνευση και να αποκτήσει ιδέες για το προσωπικό και επαγγελματικό του μέλλον.
-Να δημιουργήσει ισχυρούς δεσμούς και σχέσεις με άτομα από διαφορετικές χώρες.

 

Καλύπτονται : 100% διαμονή και διατροφή καθ’όλη την διάρκεια του προγράμματος, μαθήματα γλώσσας (είτε ψηφιακά είτε δια ζώσης), ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, μηνιαίο χρηματικό ποσό για κάλυψη προσωπικών αναγκών και επιστρέφεται το 100% των εισιτηρίων μέχρι το ύψος που ορίζεται από το πρόγραμμα, στα πλαίσια των ευρωπαϊκών προγραμμάτων European Solidarity Corps.


Share