• Τύπος: EU Solidarity Corps
  • Πού; Wrocław, Πολωνία
  • Ποιοι; 4 άτομα 18-30 ετών
  • Πότε; 01/04 – 31/12/2022
  • Γλώσσα εργασίας: Αγγλικά

Σου αρέσει να εργάζεσαι με παιδιά και να μαθαίνεις νέες γλώσσες;

 

Στο  συγκεκριμένο πρόγραμμα θα έχεις την ευκαιρία να αποκτήσεις επαγγελματική εμπειρία προσφέροντας παράλληλα στην τοπική κοινότητα. Ο οργανισμός για τον οποίο θα εργαστούν οι εθελοντές/εθελόντριες προσφέρει τη δυνατότητα εργασίας σε δημοτικά σχολεία και νηπιαγωγεία και οι συμμετέχοντες θα συμμετάσχουν σε εργαστήρια όπου και θα εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους γύρω από το αντικείμενο, τις διαφορετικές παιδαγωγικές μεθόδους και προσεγγίσεις κ.α

 

Το άτομο που θα συμμετέχει θα έχει τη δυνατότητα να μάθει καλύτερα ένα διαφορετικό εκπαιδευτικό σύστημα, θα αναπτύξει τις κοινωνικές και οργανωτικές του ικανότητες, θα μάθει να λειτουργεί και να συνεργάζεται μέσα σε ομάδες, να επικοινωνεί σε πολυπολιτισμικά περιβάλλοντα και θα αποκτήσει πολύτιμη εμπειρία στον τομέα. Ακόμη, θα αναπτύξει τις γλωσσικές του δεξιότητες, θα μάθει να παίρνει πρωτοβουλίες και να σχεδιάζει εκπαιδευτικές δραστηριότητες.

 

Στην παρούσα χρονική στιγμή η Πολωνία δέχεται μεγάλο πλήθος προσφύγων από την Πολωνία. Συμμετέχοντας στο παρόν πρόγραμμα, το άτομο που θα επιλεγεί, θα εργαστεί και με παιδιά-πρόσφυγες αλλά και θα κληθεί να συμμετέχει σε επιπρόσθετες εργασίες για την υποστήριξη των προσφύγων στην πόλη του Wroclaw.

 

(Σημείωση: Εάν έχεις ήδη συμμετάσχει ως εθελοντής/εθελόντρια σε κάποιο πρόγραμμα EVS/ESC τότε δεν μπορείς να συμμετάσχεις στο παρόν πρόγραμμα)

 

Καλύπτονται: 100% διαμονή και διατροφή καθ’όλη την διάρκεια του προγράμματος, μαθήματα γλώσσας (είτε ψηφιακά είτε δια ζώσης), ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, μηνιαίο χρηματικό ποσό για κάλυψη προσωπικών αναγκών και επιστρέφεται το 100% των εισιτηρίων μέχρι το ύψος που ορίζει το πρόγραμμα, στα πλαίσια των ευρωπαϊκών προγραμμάτων European Solidarity Corps.


Share