• Τύπος: EU Solidarity Corps
  • Πού; Lecce, Ιταλία
  • Ποιοι; 1 άτομο 18-30 ετών
  • Πότε; 27/04-25/06/2022 (2 μήνες)
  • Γλώσσα εργασίας: Αγγλικά

Οι εθελοντές κατά τη διάρκεια του προγράμματος θα συμμετέχουν στις δράσεις του οργανισμού Vulcanicamente. Μέσα από το πρόγραμμα οι εθελοντές στο διάστημα 2 μηνών θα σχεδιάσουν και θα υλοποιήσουν δράσεις βιωματικού χαρακτήρα, θα διδάξουν αγγλικά σε παιδιά και νέους μέσα από παιχνίδια, θα σχεδιάσουν καμπάνιες ευαισθητοποίησης σχετικά με την κοινωνική συμπερίληψη. Παράλληλα, θα υλοποιήσουν workshop σε τοπικά σχολεία, θα υποστηρίξουν δράσεις του τοπικού μουσείου και θα μάθουν να συνεργάζονται στο πλαίσιο ενός οργανισμού νέων.

 

Καλύπτονται : 100% διαμονή και διατροφή καθ’όλη την διάρκεια του προγράμματος, μαθήματα γλώσσας, ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, μηνιαίο χρηματικό ποσό για κάλυψη προσωπικών αναγκών και επιστρέφεται το 100% των εισιτηρίων, μέχρι το ύψος των 275 ευρώ, στα πλαίσια των ευρωπαϊκών προγραμμάτων European Solidarity Corps.


Share