• Τύπος: EU Solidarity Corps
  • Πού; Numancia de la Sagra, Ισπανία
  • Ποιοι; 1 άτομο 18-30 ετών
  • Πότε; 10 μήνες
  • Γλώσσα εργασίας: Αγγλικά

Ο οργανισμός Kieu δραστηριοποιείται στη La Sagra της Ισπανίας όπου διοργανώνει δραστηριότητες σε κέντρα νέων της περιοχής προκειμένου:
-Να αυξηθεί η συμμετοχή των νέων της πειροχής.
-Να ενισχυθεί η αλληλεγγύη.
-Να προωθηθούν οι αξίες του Erasmus+ και του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης, όπως η συμμετοχικότητα, η συνεργασία, η δημοκρατία, ο διαπολιτισμικός διάλογος κά.
-Να δημιουργηθούν ευκαιρίες όπου τα νέα άτομα θα μπορούν να μαθαίνουν, να εκφράζονται και να συνομιλούν.
-Να δημιουργηθούν περισσότερες ευκαιρίες για την προσωπική και επαγγελματική εξέλιξη των νέων.
-Να προωθηθεί η δημιουργικότητα.

 

Το άτομο που θα συμμετέχει στο συγκεκριμένο πρόγραμμα θα είναι μέλος της ομάδας του οργανισμού για 10 μήνες και θα υποστηρίζει τις εργασίες και δραστηριότητες του οργανισμού καθημερινά. Πιο συγκεκριμένα, το άτομο που θα συμμετέχει θα:
-Διοργανώνει διάφορα workshops για τους νέους.
-Θα δημιουργεί προωθητικό υλικό (όπως βίντεο, δημοσιεύσεις, αφίσες).
-Θα υποστηρίζει την διοργάνωση διάφορων εκδηλώσεων του οργανισμού.
-Θα υποστηρίζει την εργασία με νέους σε διάφορα Κέντρα Νέων.
-Θα κάνει συνεντεύξεις σε άτομα που θέλουν να συμμετέχουν σε ευρωπαϊκά προγράμματα, μαζί με τα μέλη του οργανισμού.
-Θα βοηθά στις καθημερινές οργανωτικές εργασίες του οργανισμού.

 

Με την συμμετοχή του στο πρόγραμμα, το άτομο θα αποκτήσει πολύτιμη εμπειρία, θα μάθει περισσότερα σχετικά με τη λειτουργία και τις καθημερινές εργασίες σε έναν οργανισμό νεολαίας, ενώ θα έχει την ευκαιρία να συνεργαστεί με άτομα από διαφορετικές κουλτούρες, με τα οποία θα μάθει.

 

Για την συμμετοχή σου στο πρόγραμμα δεν είναι απαραίτητη προηγούμενη εμπειρία, είναι σημαντικό να έχεις όρεξη και περιέργεια για μάθηση!

 

Σημειώσεις:

-Εάν έχεις ήδη συμμετάσχει ως εθελοντής/εθελόντρια σε κάποιο πρόγραμμα EVS/ESC τότε δεν μπορείς να συμμετάσχεις στο παρόν πρόγραμμα.


Καλύπτονται : 100% διαμονή και διατροφή καθ’όλη την διάρκεια του προγράμματος, μαθήματα γλώσσας (είτε ψηφιακά είτε δια ζώσης), ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, μηνιαίο χρηματικό ποσό για κάλυψη προσωπικών αναγκών και επιστρέφεται το 100% των εισιτηρίων μέχρι το ύψος που ορίζεται από το πρόγραμμα, στα πλαίσια των ευρωπαϊκών προγραμμάτων European Solidarity Corps.


Share