• Τύπος: Erasmus+ Youth Exchanges
  • Πού; Celje, Σλοβενία
  • Ποιοι; 6 άτομα 18-30 ετών και 1 leader 18+ ετών
  • Πότε; 2-9/7/2022
  • Γλώσσα εργασίας: Αγγλικά
  • Συμπλήρωσε την αίτηση εδώ


Στις μέρες μας ο εθισμός στο διαδίκτυο αυξάνεται καθημερινά και οι νέοι απομακρύνονται ολοένα και περισσότερο από τον πραγματικό κόσμο. Το πρόγραμμα θα επικεντρωθεί στο πρόβλημα της υπερβολικής χρήσης των κοινωνικών δικτύων και πως αυτό επηρεάζει τα άτομα στην ένταξή τους στην αγορά εργασίας. Το 'Talk to me' αφορά νέους που θέλουν να βελτιώσουν τις δεξιότητές τους και να αναπτύξουν καλύτερες ικανότητες επικοινωνίας με σκοπό να γίνει επιτυχημένα η πρόσληψή τους σε κάποι μελλοντική δουλειά.

Στόχοι του προγράμματος είναι:

- να δώσει έμφαση στην πρόσωπο με πρόσωπο επικοινωνία,

- να αυξήσει την ευαισθητοποίηση των νέων σχετικά με τη σημασία της επικοινωνίας μέσω εργαστηρίων,
- να διδάξει την σωστή χρήση και αναγνώριση της μη λεκτικής επικοινωνίας,
- να βοηθήσει τους συμμετέχοντες στην σωστή προετοιμασία του βιογραφικού και της συνοδευτικής επιστολής,
- να βοηθήσει τους συμμετέχοντες να προετοιμαστούν για συνέντευξη (παρακολουθώντας έτσι τα δυνατά και τα αδύναμα σημεία τους),

- να ενισχύσει την ανάπτυξη ιδεών και κριτικής σκέψης και να μάθει στα άτομα να ρωτάνε στοχευμένα το τι τους ενδιαφέρει,  

- να μετατρέψει τους συμμετέχοντες σε ενεργούς ακροατές με καλές ικανότητες έκφρασης,

- να αναπτύξει την πολιτιστική συνείδηση μέσω διαπολιτισμικών εκδηλώσεων,

- να εξηγήσει την διαφορά της αποτελεσματικής χρήσης του διαδικτύου με τις υπερβολικές ώρες σπατάλης χρόνου.


Συμμετέχοντας στο πρόγραμμα, οι νέοι μέσω της βιωματικής μάθησης θα αποκτήσουν δεξιότητες και εργαλεία για να εφαρμόσουν τόσο στην επαγγελματική όσο και την προσωπική τους ζωή, ενώ παράλληλα θα χτίσουν ένα ευρωπαϊκό δίκτυο επαφών και συνεργατών.

 

 


Καλύπτονται: 100% διαμονή και διατροφή καθ’ όλη την διάρκεια του προγράμματος και επιστρέφεται το 100% των εισιτηρίων, μέχρι το ύψος των 275 ευρώ, στα πλαίσια των ευρωπαϊκών προγραμμάτων Erasmus+. Στους συμμετέχοντες μετά το τέλος του προγράμματος, θα δοθεί το πιστοποιητικό Youthpass που είναι αναγνωρισμένο σε όλη την Ε.Ε.Share