• Τύπος: Κινητικότητα Erasmus+
  • Πού; Θεσσαλονίκη, Ελλάδα
  • Ποιοι; 1 άτομο, 18-30 ετών
  • Πότε; 26/05/2022
  • Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 15/05/2022

Το συγκεκριμένο debate αποτελεί μια δράση του μακροχρόνιου προγράμματος DEMOcratise που επιχειρεί να δημιουργήσει ένα εύφορο έδαφος για αποτελεσματικότερο διάλογος μεταξύ νέων και υπεύθυνων λήψης αποφάσεων.

Ένας από τους κύριους στόχους του DEMOcratise είναι οι νέοι να λάβουν την ευκαιρία να ακουστούν τα επιχειρήματα τους και να δείξουν άμεσο ενδιαφέρον για τα κοινά της πόλης τους. 

Αναζητάμε ένα άτομο υπεύθυνο χάραξης πολιτικής, προκειμένου να συμμετέχει στο debate μαζί με νέους και youth workers και να συζητήσουν ανοιχτά δύο θεματικές οι οποίες προέκυψαν από προηγούμενα focus groups. Στη συνάντηση Debate θα συζητηθούν υπό την μορφή debate ζητήματα που αναγνώρισαν οι νέοι σε προηγούμενη φάση του DEMOcratise ως αναγκαία προς επίλυση. Στόχος είναι να έρθουν πιο κοντά νέοι και υπεύθυνοι λήψης αποφάσεων, και ιδανικά να ενδυναμωθούν και 2 πλευρές μέσω αυτής της τριβής και να αποκτήσουν γνώσεις για την άλλη πλευρά.

Η συνολική διάρκεια της δράσης εκτιμάται να είναι περίπου 3 ώρες, ενώ κατά το τέλος της εκδήλωσης θα ακολουθήσει ένας συνολικός σχολιασμός απο όλους τους συμμετέχοντες προκειμένου να αναδειχθούν απο κοινού τα καλύτερα και πιο εύστοχα επιχειρήματα!

Οι θεματικές του debate εστιάζουν σε δύο βασικούς άξονες: περιβάλλον (πχ σκουπίδια, έλλειψη κάδων, κακή συντήρηση αρχαίων) και έλληψη συμμετοχικότητας των νέων στη λήψη αποφάσεων και σε ζητήματα που αφορούν τις κοινότητές τους.


Καλύπτονται: 100% διαμονή και διατροφή για την 26η Μαΐου και επιστρέφεται το 100% των εισιτηρίων, μέχρι το ύψος των 180 ευρώ, στα πλαίσια των ευρωπαϊκών προγραμμάτων Erasmus+. 
*Αν το άτομο επιθυμεί μπορεί να παραμείνει στη Θεσσαλονίκη για περισσότερες μέρες, με δικά του τα έξοδα διαμονής και διατροφής.Share