• Τύπος: Erasmus+ Youth Exchanges
  • Πού; Βερολίνο, Γερμανία
  • Ποιοι; 4 άτομα 18-30 ετών και 1 leader 18+ ετών
  • Πότε; 6-14/6/2022
  • Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 16/05/2022
  • Συμπλήρωσε την αίτηση εδώ


Το πρόγραμμα είναι μία ανταλλαγή νέων που θα επικεντρωθεί στην καταπολέμηση της ρητορικής μίσους στο διαδίκτυο. Το “Say No To Hate Speech” απευθύνεται όχι μόνο σε νέους αλλά και σε bloggers και online activists, οι οποίοι θέλουν να κατανοήσουν καλύτερα και να ευαισθητοποιηθούν σχετικά με την κοινωνική και πολιτιστική ποικιλομορφία.  


Στόχοι του προγράμματος είναι:

- Να αυξηθεί το αίσθημα της ευθύνης, της κατανόησης και της αποδοχής των μεταναστών και γενικότερα των μειονοτήτων.

-Να μειωθεί η ύπαρξη των στερεοτύπων και της ρητορικής μίσους μεταξύ των ανθρώπων.

-Να εισάγει τους συμμετέχοντες στο κίνημα No Hate Speech Movement, στους στόχους και στις αξίες του.

-Να διερευνηθούν τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και η εκμάθηση τους.

-Να ενημερώσει σχετικά με τους κινδύνους του διαδικτύου και τους μηχανισμούς προστασίας από αυτούς.

-Να κάνει διάλογο για τον ρόλο του blogger στην αντιμετώπιση της ρητορικής μίσους στο διαδίκτυο.

-Να αναπτύξει τις δεξιότητες και τα κίνητρα των νέων έτσι ώστε να μετατραπούν σε “διαδικτυακοί ακτιβιστές” κάθε φορά που παρατηρούν μια πράξη ρητορικής μίσους διαδικτυακά.

-Να παρέχει στους συμμετέχοντες εργαλεία για την οργάνωση διαδικτυακών και όχι μόνο εκστρατειών που εστιάζουν στο θέμα του προγράμματος.

-Να ξεκινήσει μία βιώσιμη καμπάνια ενημέρωσης για τα ανθρώπινα δικαιώματα στο Διαδίκτυο και να προωθήσει την έννοια του Safe Internet.

-Να ανοίξει συζήτηση που θα αφορά τα όρια ελευθερίας λόγου και σε ποιο σημείο αυτά μπορούν να γίνουν παραβιαστικά.


Μετά το πρόγραμμα η ομάδα θα δημιουργήσει μία online καμπάνια η οποία θα περιέχει σχετικές πληροφορίες για την ρητορική μίσους προκειμένου να βοηθήσει τους νέους. Αυτή η δράση θα ολοκληρώσει τον σκοπό του προγράμματος, δηλαδή την διάδοση της αλληλεγγύης και της ισότητας μεταξύ των ανθρώπων. 


Η μεθοδολογία που θα χρησιμοποιηθεί κατά τη διάρκεια του προγράμματος βασίζεται στην μη τυπική, βιωματική εκπαίδευση. Για το λόγο αυτό, τα άτομα που θα πάρουν μέρος στο πρόγραμμα, θα συμμετέχουν ενεργά στα εργαστήρια (workshops) και στις δραστηριότητες του προγράμματος. 

 

 

Καλύπτονται: 100% διαμονή και διατροφή καθ’ όλη την διάρκεια του προγράμματος και επιστρέφεται το 100% των εισιτηρίων, μέχρι το ύψος των 275 ευρώ, στα πλαίσια των ευρωπαϊκών προγραμμάτων Erasmus+. Στους συμμετέχοντες μετά το τέλος του προγράμματος, θα δοθεί το πιστοποιητικό Youthpass που είναι αναγνωρισμένο σε όλη την Ε.Ε.Share