• Τύπος: Erasmus+ Training Courses
  • Πού; Osterholz-Scharmbeck, Γερμανία
  • Ποιοι; 3 άτομα, 18+
  • Πότε; 7-16/6/2022
  • Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: άμεσα!

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα “It’s up to me 7” πραγματοποιείται για 7η φορά, μετά την επιτυχημένη έκβαση των προηγούμενων. Το “It’s up to me” αποτελεί ένα train the trainers πρόγραμμα, δηλαδή ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα που απευθύνεται σε εκπαιδευτές και άτομα που εργάζονται με νέους.


Στόχος του προγράμματος είναι η βελτίωση της ποιότητας στην εργασία των εκπαιδευτών και των youthworkers και κατά συνέπεια τη βελτίωση της ποιότητας στα προγράμματα μη τυπικής μάθησης. Οι δραστηριότητες του προγράμματος εστιάζουν σε διαφορετικές δεξιότητες που χρειάζεται να έχουν οι εκπαιδευτές και οι youthworkers, στον σχεδιασμό δραστηριοτήτων και προγραμμάτων, σε εκπαιδευτικά εργαλεία και μεθοδολογίες βασισμένα στην European Training Strategy.


Κάποια από τα θέματα που θα εμπεριέχουν οι δραστηριότητες του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι:

-Know how: απόκτηση πρακτικής γνώσης σχετικά με διάφορες πτυχές της εκπαιδευτικής προετοιμασίας.

-Δεξιότητες όπως δημόσια ομιλία, παρουσίαση, έκφραση, συναισθηματική νοημοσύνη κά..

-Μεθοδολογίες και τεχνικές εκπαίδευσης όπως η δημιουργία ενός μαθησιακού περιβάλλοντος, η διαχείριση ομάδων, η ανατροφοδότηση κά.

-Παρουσίαση διαφορετικών στυλ εκπαιδευτών και εξερεύνηση του προσωπικού στυλ του κάθε ατόμου.

-Αυτο-αξιολόγηση: αξιολόγηση δεξιοτήτων και ικανοτήτων και δημιουργία πλάνου μάθησης για την προσωπική βελτίωση.

-Κριτική σκέψη: δραστηριότητες για την ενίσχυση της κρίσης των ατόμων.Συμμετέχοντας στο πρόγραμμα, τα άτομα μέσω της βιωματικής μάθησης θα αποκτήσουν δεξιότητες και εργαλεία για να εφαρμόσουν τόσο στην επαγγελματική όσο και την προσωπική τους ζωή, ενώ παράλληλα θα χτίσουν ένα ευρωπαϊκό δίκτυο επαφών και συνεργατών.

 


Καλύπτονται: 100% διαμονή και διατροφή καθ’ όλη την διάρκεια του προγράμματος και επιστρέφεται το 100% των εισιτηρίων, μέχρι το ύψος των 360 ευρώ, στα πλαίσια των ευρωπαϊκών προγραμμάτων Erasmus+. Στους συμμετέχοντες μετά το τέλος του προγράμματος, θα δοθεί το πιστοποιητικό Youthpass που είναι αναγνωρισμένο σε όλη την Ε.Ε.Share