• Τύπος: EU Solidarity Corps
  • Πού; Weimar, Γερμανία
  • Ποιοι; 1 άτομο, 18-30 ετών
  • Πότε; 1 χρόνος: Σεπτέμβριος 2022 - Αύγουστος 2023 ή Οκτώβριος 2022 - Σεπτέμβιος 2023
  • Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 17/5/2022
  • Συμπλήρωσε την αίτηση εδώ

Το “Volunteering in EJBW” αποτελεί ένα εθελοντικό πρόγραμμα μακράς διάρκειας στο οποίο οι συμμετέχοντες θα εργαστούν κυρίως σε παιδαγωγικά τμήματα. Παίρνοντας μέρος στο πρόγραμμα θα έχεις την ευκαιρία να γνωρίσεις το παιδαγωγικό έργο του “European Youth Meeting and Education Center Weimar” (EJBW) και ειδικότερα τις τοπικές και διεθνής δράσεις του. Επιπλέον, οι εθελοντές θα συμμετάσχουν σε εργαστήρια όπου θα εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους γύρω από το αντικείμενο, τις διαφορετικές παιδαγωγικές μεθόδους, την κοινωνία και τον πολιτισμό.


Με την συμμετοχή τους στο πρόγραμμα, τα άτομα θα εμπλακούν σε δραστηριότητες όπως:


  • Διδασκαλία μη τυπικής και διαπολιτισμικής μάθησης στο πλαίσιο εκπαίδευσης νέων.

  • Διαχείριση έργου EJBW: αυτό περιλαμβάνει ανάπτυξη ιδεών, εύρεση εταίρων, οργάνωση δράσεων, εύρεση συμμετεχόντων, δημιουργία υλικού για τα κοινωνικά δίκτυα κ.α.

  • Γνωριμία και συνεισφορά στο εκπαιδευτικό ίδρυμα, απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας.

  • Εκμάθηση της Στρατηγικής της ΕΕ για την Νεολαία και τις εφαρμογές της στην Γερμανία.

  • Υλοποίηση δράσεων βελτίωσης της προβολής Erasmus+ προγραμμάτων και της διάδοσης των αποτελεσμάτων τους.Το άτομο που θα συμμετέχει θα αναπτύξει το ενδιαφέρον του για τα παιδαγωγικά και την πολιτισμική εκπαίδευση, θα αποκτήσει πολύτιμες εμπειρίες και ανεξαρτησία, θα μάθει να λειτουργεί και να συνεργάζεται μέσα σε ομάδες, να κοινωνικοποιείται και να παίρνει πρωτοβουλίες. Ακόμη, θα αναπτύξει τις γλωσσικές του δεξιότητες, θα μάθει να οργανώνει και να σχεδιάζει δραστηριότητες.

 

 

Σημείωση: Εάν έχεις ήδη συμμετάσχει ως εθελοντής/εθελόντρια σε κάποιο πρόγραμμα EVS/ESC τότε δεν μπορείς να συμμετάσχεις στο παρόν πρόγραμμα.

 

Καλύπτονται: 100% διαμονή και διατροφή καθ’όλη την διάρκεια του προγράμματος, μαθήματα γλώσσας (είτε ψηφιακά είτε δια ζώσης), ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, μηνιαίο χρηματικό ποσό για κάλυψη προσωπικών αναγκών και επιστρέφεται το 100% των εισιτηρίων μέχρι το ύψος που ορίζει το πρόγραμμα, στα πλαίσια των ευρωπαϊκών προγραμμάτων European Solidarity Corps.


Share